In principe heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering, maar je kunt wel aanspraak maken op de faillissementsverzekering voor zelfstandigen. Hierbij ontvang je in de eerste plaats een maandelijkse uitkering en ten tweede behoud je een bepaalde periode jouw rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging.

Je kunt van deze steun genieten vanaf het moment dat je zelfstandig bent en je failliet bent verklaard of als je in een procedure van collectieve schuldenregeling bent gestapt.

Deze steun is beperkt tot twaalf maanden, maar je kunt er in je leven meerdere keren op terugvallen. Stel, je gaat failliet en je doet een beroep op dit vangnet. Na vijf maanden start je een nieuwe activiteit en heb je de verzekering niet meer nodig. Als je tien jaar later weer de deuren moet sluiten, kun je nog zeven maanden aanspraak maken op de verzekering.

De uitkering komt overeen met het minimumpensioen voor zelfstandigen. In 2012 was dat 1027 euro voor iemand zonder persoon ten laste en 1336 euro voor iemand met minstens een persoon ten laste.

Om van deze steun te kunnen genieten, moet je een aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds binnen de zes maanden volgend op het kwartaal waarin het faillissement werd uitgesproken. De sluiting moet te wijten zijn aan een faillissement of aan overmacht als een natuurramp, vernieling van professionele uitrusting, een brand of bepaalde allergieën.

In principe heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering, maar je kunt wel aanspraak maken op de faillissementsverzekering voor zelfstandigen. Hierbij ontvang je in de eerste plaats een maandelijkse uitkering en ten tweede behoud je een bepaalde periode jouw rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging. Je kunt van deze steun genieten vanaf het moment dat je zelfstandig bent en je failliet bent verklaard of als je in een procedure van collectieve schuldenregeling bent gestapt. Deze steun is beperkt tot twaalf maanden, maar je kunt er in je leven meerdere keren op terugvallen. Stel, je gaat failliet en je doet een beroep op dit vangnet. Na vijf maanden start je een nieuwe activiteit en heb je de verzekering niet meer nodig. Als je tien jaar later weer de deuren moet sluiten, kun je nog zeven maanden aanspraak maken op de verzekering. De uitkering komt overeen met het minimumpensioen voor zelfstandigen. In 2012 was dat 1027 euro voor iemand zonder persoon ten laste en 1336 euro voor iemand met minstens een persoon ten laste. Om van deze steun te kunnen genieten, moet je een aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds binnen de zes maanden volgend op het kwartaal waarin het faillissement werd uitgesproken. De sluiting moet te wijten zijn aan een faillissement of aan overmacht als een natuurramp, vernieling van professionele uitrusting, een brand of bepaalde allergieën.