Vier op de tien koppels kiezen ervoor voor hun huwelijk een contract af te sluiten bij de notaris. Die overeenkomst laat hen toe om binnen bepaalde grenzen af te wijken van het wettelijke stelsel.
...

Vier op de tien koppels kiezen ervoor voor hun huwelijk een contract af te sluiten bij de notaris. Die overeenkomst laat hen toe om binnen bepaalde grenzen af te wijken van het wettelijke stelsel.Op die manier kunnen ze de verdeling van hun vermogen beter aanpassen aan hun wensen, familiale situatie of professionele activiteiten. Een huwelijkscontract biedt ook de kans om de gevolgen van een echtscheiding of overlijden bij te sturen, en om extra beschermingsmaatregelen te nemen. Maar ook wanneer je met je partner gaat samenwonen zonder te trouwen, kan het nuttig zijn om een en ander bij de notaris te laten vastleggen in een samenlevingscontract. Daarin kunnen afspraken over bijvoorbeeld de bezittingen, de inkomsten en de gemeenschappelijke kosten vastgelegd worden. Ook de gevolgen van het beëindigen van de relatie kunnen bepaald worden. Heb jij een samenlevings- of huwelijksovereenkomst afgesloten, maar vind je dat niet meer meteen terug? Dan hebben we goed nieuws voor jou: sinds kort kan je via MyBox op Notaris.be nagaan in welk notariskantoor jouw contract bewaard wordt. De nieuwe tool is niet alleen in het leven geroepen voor sloddervossen, maar kan ook nuttig zijn wanneer je vroegere notaris niet meer actief is. Toegang tot MyBox krijg je door middel van een kaartlezer en je eID. MyBox is gekoppeld aan het register van huwelijks- en samenlevingsovereenkomsten, een databank die beheerd wordt door de Fednot. Weet wel dat daarin enkel de samenlevingscontracten in het kader van een wettelijke samenwoning opgenomen zijn. Contracten tussen partners die feitelijk samenwonen vind je hier niet terug. Ook goed om te weten is het feit dat de overeenkomsten zelf niet online kunnen ingekeken worden via MyBox. Nochtans is het niet onverstandig om je huwelijks- of samenlevingscontract af en toe onder de loep te laten nemen. Zeker wanneer dat lang geleden afgesloten werd. 'Neem nu de 'langst leeft, al heeft'-clausule die vroeger vaak opgenomen werd in een huwelijkscontract', illustreert notaris Jelle Van Hove.'Die bepaalt dat het gemeenschappelijke vermogen bij een overlijden volledig naar de overblijvende partner vloeit. Die moet dan erfbelastingen betalen op het overgedragen deel.' 'Wanneer ook de langstlevende partner sterft, komt het hele patrimonium toe aan de kinderen. Maar die moeten dan opnieuw langs de fiscus. Je doet er dus goed aan om de 'langst leeft, al heeft'-clausule te laten schrappen en te vervangen door een 'keuzebeding'. Dit geeft de langstlevende partner de kans om op het gepaste moment de beste beslissing te nemen op fiscaal en praktisch vlak. Zo'n ingreep kost 400 à 800 euro, maar kan je een pak geld besparen.' Van Hove vergelijkt een bezoek aan de notaris met dat aan een dokter. 'Mensen laten systematisch hun cholesterol en hun hart controleren', zegt hij. 'Maar zo'n regelmatige check-up is ook absoluut nodig voor de successie. Vaak wordt vergeten dat een eerste verkennend gesprek helemaal gratis is. Bovendien kan je bij een notaris rekenen op een volledig neutraal advies.' Wanneer moet je nu je huwelijks- en samenlevingscontract laten nakijken? Sowieso wanneer dat al meerdere jaren geleden afgesloten werd. Maar ook wanneer je persoonlijke of familiale situatie gewijzigd is. Heb je intussen kinderen gekregen, is er een sterfgeval geweest, heb je een aanzienlijk bedrag geërfd of start je een eigen zaak? Ga dan zeker langs bij een notaris voor een check-up. En wanneer je niet meer precies weet waar je contract zich bevindt, kan MyBox je nu helpen.