Dat verslag moet aan de leden toelaten om te controleren of de gelden van de vzw wel degelijk voor het maatschappelijk doel van de vereniging werden gebruikt en of ze in verhouding staan tot het geleverde werk. De informatie moet onder meer slaan op de kwaliteit van het geleverde werk, de betrokkenheid van de werknemers van de vzw en de begunstigden van de activiteiten van de vzw. Voorts bepaalt het voorstel dat heel grote vzw's voortaan twee algemene vergaderingen per jaar moeten houden. De eerste hoogstens zes maanden na het afsluiten van het voorbije boekjaar, waarbij de rekeningen over dat jaar goedgekeurd moeten worden en de activiteiten besproken moeten worden. De tweede op het einde van het jaar, waarbij de begroting over het komende jaar voorgelegd moet worden. De huidige praktijk om de begroting van het lopende jaar in de maand mei of juni goed te keuren, is immers strijdig met de aard van de begroting, die een anticiperende raming is. Ten slotte bepaalt het voorstel dat de raad van bestuur voortaan de bevoegdheid krijgt om de zetel van de vennootschap te verhuizen. Er is geen goedkeuring met een tweederdemeerderheid van de stemmen op de algemene vergadering meer voor nodig. (Belga)

Dat verslag moet aan de leden toelaten om te controleren of de gelden van de vzw wel degelijk voor het maatschappelijk doel van de vereniging werden gebruikt en of ze in verhouding staan tot het geleverde werk. De informatie moet onder meer slaan op de kwaliteit van het geleverde werk, de betrokkenheid van de werknemers van de vzw en de begunstigden van de activiteiten van de vzw. Voorts bepaalt het voorstel dat heel grote vzw's voortaan twee algemene vergaderingen per jaar moeten houden. De eerste hoogstens zes maanden na het afsluiten van het voorbije boekjaar, waarbij de rekeningen over dat jaar goedgekeurd moeten worden en de activiteiten besproken moeten worden. De tweede op het einde van het jaar, waarbij de begroting over het komende jaar voorgelegd moet worden. De huidige praktijk om de begroting van het lopende jaar in de maand mei of juni goed te keuren, is immers strijdig met de aard van de begroting, die een anticiperende raming is. Ten slotte bepaalt het voorstel dat de raad van bestuur voortaan de bevoegdheid krijgt om de zetel van de vennootschap te verhuizen. Er is geen goedkeuring met een tweederdemeerderheid van de stemmen op de algemene vergadering meer voor nodig. (Belga)