In 2014 werd dus de kaap van 1 miljoen zelfstandigen gerond. Euforie is met andere woorden ongepast: het zijn de vrouwelijke bijberoepers en de senioren die het ondernemerschap recht houden in ons land. "Positief is dan weer wel dat het aantal vrouwelijke ondernemers voor het eerst sinds lang weer stevig toeneemt, ook al doen ze dat in bijberoep", vindt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. "Alleen is het jammer, maar ook wel begrijpelijk, dat ze de voordelen van hun werknemers- of ambtenarenstatuut niet volledig willen loslaten en massaal kiezen voor bijberoep." NSZ zet op dit moment, samen met HR-dienstengroep Securex en de boekhouderfederatie KVABB en met de steun van de Vlaamse regering, een project (Biz4Zib) op om meer zelfstandigen in bijberoep te laten overstappen naar een activiteit in hoofdberoep. Dat de toename het scherpst is bij de 65-plussers verwondert NSZ niet. Zij mogen sinds kort onbeperkt bijverdienen als ze een carrière van 42 jaar achter de rug hebben. Bovendien blijven de zelfstandigenpensioenen laag, zodat er vaak geen andere optie is dan aan de slag te blijven. NSZ blijft daarom in het pensioendossier pleiten voor de gelijkschakeling van de pensioenen van de verschillende statuten. Een tweede verklaring voor de 'boom' van het aantal zelfstandige 65-plussers ligt in het feit dat zij sinds 1 januari 2013 onbeperkt mogen bijverdienen, voor zover zij een carrière van 42 jaar achter de rug hebben. Aan die stringente loopbaanvoorwaarde zou voor NSZ nog gesleuteld moeten worden, omdat een groot deel van de vrije en intellectuele beroepen, naast anderen, van deze maatregel uitgesloten blijven. (Belga)

In 2014 werd dus de kaap van 1 miljoen zelfstandigen gerond. Euforie is met andere woorden ongepast: het zijn de vrouwelijke bijberoepers en de senioren die het ondernemerschap recht houden in ons land. "Positief is dan weer wel dat het aantal vrouwelijke ondernemers voor het eerst sinds lang weer stevig toeneemt, ook al doen ze dat in bijberoep", vindt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. "Alleen is het jammer, maar ook wel begrijpelijk, dat ze de voordelen van hun werknemers- of ambtenarenstatuut niet volledig willen loslaten en massaal kiezen voor bijberoep." NSZ zet op dit moment, samen met HR-dienstengroep Securex en de boekhouderfederatie KVABB en met de steun van de Vlaamse regering, een project (Biz4Zib) op om meer zelfstandigen in bijberoep te laten overstappen naar een activiteit in hoofdberoep. Dat de toename het scherpst is bij de 65-plussers verwondert NSZ niet. Zij mogen sinds kort onbeperkt bijverdienen als ze een carrière van 42 jaar achter de rug hebben. Bovendien blijven de zelfstandigenpensioenen laag, zodat er vaak geen andere optie is dan aan de slag te blijven. NSZ blijft daarom in het pensioendossier pleiten voor de gelijkschakeling van de pensioenen van de verschillende statuten. Een tweede verklaring voor de 'boom' van het aantal zelfstandige 65-plussers ligt in het feit dat zij sinds 1 januari 2013 onbeperkt mogen bijverdienen, voor zover zij een carrière van 42 jaar achter de rug hebben. Aan die stringente loopbaanvoorwaarde zou voor NSZ nog gesleuteld moeten worden, omdat een groot deel van de vrije en intellectuele beroepen, naast anderen, van deze maatregel uitgesloten blijven. (Belga)