Vrijwilligers worden niet betaald voor hun arbeid. Anders zijn het geen vrijwilligers. Maar een terugbetaling van hun kosten, mag natuurlijk wel.Wie vrijwilligers inzet, kan hierbij kiezen. Ofwel betaalt de organisator hen de werkelijk gemaakte kosten terug, maar dan moet een onkostenbewijs worden voorgelegd, ofwel stelt hij een forfaitaire onkostenvergoeding voor. In dat laatste geval moet er geen bewijs worden bijgehouden. Ook een combinatie van een kostenforfait en de betaling van de werkelijke vervoerskosten is mogelijk. Op het kostenforfait staat wel een maximum. Sinds 1 januari 2013 bedraagt het 32,71 euro per dag en 1308,38 euro per jaar. Worden deze bedragen overschreden, dan worden de uitgekeerde bedragen integraal beschouwd als loon en moeten er RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing worden betaald. Vooral vrijwilligers die voor meerdere organisaties actief zijn, moeten hierop toezien. (MVL)

Vrijwilligers worden niet betaald voor hun arbeid. Anders zijn het geen vrijwilligers. Maar een terugbetaling van hun kosten, mag natuurlijk wel.Wie vrijwilligers inzet, kan hierbij kiezen. Ofwel betaalt de organisator hen de werkelijk gemaakte kosten terug, maar dan moet een onkostenbewijs worden voorgelegd, ofwel stelt hij een forfaitaire onkostenvergoeding voor. In dat laatste geval moet er geen bewijs worden bijgehouden. Ook een combinatie van een kostenforfait en de betaling van de werkelijke vervoerskosten is mogelijk. Op het kostenforfait staat wel een maximum. Sinds 1 januari 2013 bedraagt het 32,71 euro per dag en 1308,38 euro per jaar. Worden deze bedragen overschreden, dan worden de uitgekeerde bedragen integraal beschouwd als loon en moeten er RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing worden betaald. Vooral vrijwilligers die voor meerdere organisaties actief zijn, moeten hierop toezien. (MVL)