De vrijstelling van sociale bijdragen geldt voor maximum 25 dagen. Elke begonnen dag, zelfs al gaat het maar om een paar uren, geldt daarbij als een volledige dag.

Het voordeel van de vrijstelling van sociale bijdragen komt vooral de opdrachtgever ten goede. Het gaat om een openbaar bestuur, een vzw of een organisatie met sociaal oogmerk. De tewerkgestelde bouwt tijdens zijn activiteit als animator immers geen rechten op bijkomend pensioen, op werkloosheidsuitkering of jaarlijkse vakantie op. Wel geniet hij van een loon en van een arbeidsongevallenverzekering. Iedereen komt in aanmerking voor de tewerkstelling: leraars, arbeiders, bedienden, huismoeders,...

Personen die een nationaliteit hebben van een land buiten de EU, moeten wel over een arbeidskaart beschikken. Wie een sociale uitkering geniet, moet rekening houden met de specifieke beperkingen die hem zijn opgelegd, zoals een verbod op cumulatie van inkomsten. De vrijstelling van sociale bijdragen is mogelijk tijdens de schoolvakanties, tijdens de vrije dagen in het schooljaar en voor manifestaties die na 16.30u op een schooldag plaatsvinden. Werkgevers die gebruik willen maken van de vrijstelling moeten de tewerkstelling op voorhand aangeven bij de Sociale Inspectie. (Belga)

De vrijstelling van sociale bijdragen geldt voor maximum 25 dagen. Elke begonnen dag, zelfs al gaat het maar om een paar uren, geldt daarbij als een volledige dag. Het voordeel van de vrijstelling van sociale bijdragen komt vooral de opdrachtgever ten goede. Het gaat om een openbaar bestuur, een vzw of een organisatie met sociaal oogmerk. De tewerkgestelde bouwt tijdens zijn activiteit als animator immers geen rechten op bijkomend pensioen, op werkloosheidsuitkering of jaarlijkse vakantie op. Wel geniet hij van een loon en van een arbeidsongevallenverzekering. Iedereen komt in aanmerking voor de tewerkstelling: leraars, arbeiders, bedienden, huismoeders,...Personen die een nationaliteit hebben van een land buiten de EU, moeten wel over een arbeidskaart beschikken. Wie een sociale uitkering geniet, moet rekening houden met de specifieke beperkingen die hem zijn opgelegd, zoals een verbod op cumulatie van inkomsten. De vrijstelling van sociale bijdragen is mogelijk tijdens de schoolvakanties, tijdens de vrije dagen in het schooljaar en voor manifestaties die na 16.30u op een schooldag plaatsvinden. Werkgevers die gebruik willen maken van de vrijstelling moeten de tewerkstelling op voorhand aangeven bij de Sociale Inspectie. (Belga)