Zowel in 2011 als in 2012 vroegen meer dan 26.000 zelfstandigen een vrijstelling van sociale bijdragen aan. En ook dit jaar dreigt het storm te lopen. Voor een zelfstandige in hoofdberoep bedraagt de minimumbijdrage al 727,21 euro per kwartaal. Wie een jaarinkomen heeft van meer dan 12.830,62 euro betaalt meer. Een van de problemen is dat de sociale bijdragen worden berekend op het inkomen van drie jaar geleden. Voor veel zelfstandigen was dat een relatief goed jaar, zodat ze bijgevolg nu - in volle crisisperiode - ook meer sociale bijdragen moeten betalen. Intussen circuleren weliswaar voorstellen om de berekening van de sociale bijdragen beter te laten aansluiten bij de huidige stand van zaken, maar concreet is daarvan nog niets. Om toch enigszins tegemoet te komen aan zelfstandigen die het moeilijk hebben, kan de overheid een vrijstelling van sociale bijdragen toestaan. Dat gebeurt echter niet automatisch. Wie in aanmerking wil komen, moet via zijn sociaal verzekeringsfonds een aanvraag richten tot de Commissie voor Vrijstelling van Sociale Bijdragen en zijn staat van behoeftigheid bewijzen. Zolang de vrijstelling niet is toegekend, doet u er goed aan toch te betalen. Doet u dat niet, dan heeft dit wel gevolgen. Het recht op de terugbetaling van medische kosten door het ziekenfonds wordt dan immers geschorst. Dit kan bij een gunstige beslissing naderhand wel worden geregulariseerd. De vrijstelling van sociale bijdragen kan met een terugwerkende kracht van één jaar worden toegekend. Voorts zijn er gevolgen voor het pensioen. Zo komen de kwartalen die u niet moet betalen, niet meer in aanmerking voor uw pensioen. Al kan u dit later wel herstellen. U kan immers binnen de vijf jaar de overgeslagen kwartalen regulariseren. Voor de uitkering van kinderbijslag zijn er dan weer geen gevolgen. Die uitbetaling blijft gewoon doorlopen. (Belga)

Zowel in 2011 als in 2012 vroegen meer dan 26.000 zelfstandigen een vrijstelling van sociale bijdragen aan. En ook dit jaar dreigt het storm te lopen. Voor een zelfstandige in hoofdberoep bedraagt de minimumbijdrage al 727,21 euro per kwartaal. Wie een jaarinkomen heeft van meer dan 12.830,62 euro betaalt meer. Een van de problemen is dat de sociale bijdragen worden berekend op het inkomen van drie jaar geleden. Voor veel zelfstandigen was dat een relatief goed jaar, zodat ze bijgevolg nu - in volle crisisperiode - ook meer sociale bijdragen moeten betalen. Intussen circuleren weliswaar voorstellen om de berekening van de sociale bijdragen beter te laten aansluiten bij de huidige stand van zaken, maar concreet is daarvan nog niets. Om toch enigszins tegemoet te komen aan zelfstandigen die het moeilijk hebben, kan de overheid een vrijstelling van sociale bijdragen toestaan. Dat gebeurt echter niet automatisch. Wie in aanmerking wil komen, moet via zijn sociaal verzekeringsfonds een aanvraag richten tot de Commissie voor Vrijstelling van Sociale Bijdragen en zijn staat van behoeftigheid bewijzen. Zolang de vrijstelling niet is toegekend, doet u er goed aan toch te betalen. Doet u dat niet, dan heeft dit wel gevolgen. Het recht op de terugbetaling van medische kosten door het ziekenfonds wordt dan immers geschorst. Dit kan bij een gunstige beslissing naderhand wel worden geregulariseerd. De vrijstelling van sociale bijdragen kan met een terugwerkende kracht van één jaar worden toegekend. Voorts zijn er gevolgen voor het pensioen. Zo komen de kwartalen die u niet moet betalen, niet meer in aanmerking voor uw pensioen. Al kan u dit later wel herstellen. U kan immers binnen de vijf jaar de overgeslagen kwartalen regulariseren. Voor de uitkering van kinderbijslag zijn er dan weer geen gevolgen. Die uitbetaling blijft gewoon doorlopen. (Belga)