De maatregel kwam tot stand na onderhandelingen tussen de Belgische en Duitse administraties. De slachtoffers van de nationaal-socialistische vervolging en de erkende voormalig gedeporteerden, waren al vrijgesteld van belastingen. Voor hen verandert er dus niets. Om welke pensioenen gaat het dan wel? Allereerst om de verplichte ingelijfden in de Wehrmacht die erkend zijn overeenkomstig de wet van 21 november 1974. Dat wil zeggen de uit de Oostkantons afkomstige personen die verplicht ingelijfd werden in het Duitse leger. Voorts zijn de pensioenen betrokken die worden uitbetaald aan politieke gevangenen, krijgsgevangenen, Joodse gedeporteerden of andere personen die een statuut van nationale erkentelijkheid hebben en een uit Duitsland afkomstig pensioen of rente ontvangen. Enkel de renten, pensioenen of vergoedingen die verband houden met de gebeurtenissen van de oorlog 1940-1945 kunnen de vrijstelling genieten. De Duitse pensioenen die betaald worden voor een vroegere beroepswerkzaamheid die voor de oorlog in Duitsland uitgeoefend werd, vallen niet onder deze maatregel. De vrijstelling wordt door Duitsland toegekend met terugwerkende kracht. Ze geldt dus voor de inkomsten die werden toegekend vanaf 2005, het jaar vanaf wanneer de socialezekerheidspensioenen in Duitsland belastbaar geworden zijn. Bij het Finanzamt Neubrandenburg in Duitsland moet men een bezwaarschrift indienen om een vrijstelling te bekomen. Een model van bezwaarschrift kan worden gedownload van de website van de FOD Financiën. Personen die nog geen vraag om vrijstelling in Duitsland hebben ingediend, kunnen dat nog altijd. Het is niet nodig om opnieuw een bezwaarschrift in te dienen als de vrijstelling al verkregen is. (Belga)

De maatregel kwam tot stand na onderhandelingen tussen de Belgische en Duitse administraties. De slachtoffers van de nationaal-socialistische vervolging en de erkende voormalig gedeporteerden, waren al vrijgesteld van belastingen. Voor hen verandert er dus niets. Om welke pensioenen gaat het dan wel? Allereerst om de verplichte ingelijfden in de Wehrmacht die erkend zijn overeenkomstig de wet van 21 november 1974. Dat wil zeggen de uit de Oostkantons afkomstige personen die verplicht ingelijfd werden in het Duitse leger. Voorts zijn de pensioenen betrokken die worden uitbetaald aan politieke gevangenen, krijgsgevangenen, Joodse gedeporteerden of andere personen die een statuut van nationale erkentelijkheid hebben en een uit Duitsland afkomstig pensioen of rente ontvangen. Enkel de renten, pensioenen of vergoedingen die verband houden met de gebeurtenissen van de oorlog 1940-1945 kunnen de vrijstelling genieten. De Duitse pensioenen die betaald worden voor een vroegere beroepswerkzaamheid die voor de oorlog in Duitsland uitgeoefend werd, vallen niet onder deze maatregel. De vrijstelling wordt door Duitsland toegekend met terugwerkende kracht. Ze geldt dus voor de inkomsten die werden toegekend vanaf 2005, het jaar vanaf wanneer de socialezekerheidspensioenen in Duitsland belastbaar geworden zijn. Bij het Finanzamt Neubrandenburg in Duitsland moet men een bezwaarschrift indienen om een vrijstelling te bekomen. Een model van bezwaarschrift kan worden gedownload van de website van de FOD Financiën. Personen die nog geen vraag om vrijstelling in Duitsland hebben ingediend, kunnen dat nog altijd. Het is niet nodig om opnieuw een bezwaarschrift in te dienen als de vrijstelling al verkregen is. (Belga)