Het voorstel komt uit een rapport van tien fiscale experts, meldt De Morgen.

In het voorstel dat de expertengroep op tafel legde, zou iedereen voortaan één niet-familielid kunnen aanduiden dat bij de erfenis tegen hetzelfde gunstige tarief wordt belast als familieleden in rechte lijn. Zo kan je buurman of beste vriend meer overhouden van wat je hem bij je overlijden nalaat. Het zou bijzonder goed nieuws zijn voor mensen zonder naaste familie.

Op dit moment hangt de omvang van de successierechten af van het totale bedrag dat je erft en van de verwantschap. Familieleden in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden moeten bij een erfenis het laagste tarief van 3 tot 30 procent betalen, naargelang de belastingschijf. Anderen moeten de hoogste successierechten betalen, en dat bedrag kan in Brussel oplopen tot 80 procent van het geërfde bedrag. Het idee past in het plan om de Brusselse fiscaliteit grondig te moderniseren.

De voorstellen moeten nog worden afgetoetst binnen de Brusselse regering. (Belga/JH)

Het voorstel komt uit een rapport van tien fiscale experts, meldt De Morgen. In het voorstel dat de expertengroep op tafel legde, zou iedereen voortaan één niet-familielid kunnen aanduiden dat bij de erfenis tegen hetzelfde gunstige tarief wordt belast als familieleden in rechte lijn. Zo kan je buurman of beste vriend meer overhouden van wat je hem bij je overlijden nalaat. Het zou bijzonder goed nieuws zijn voor mensen zonder naaste familie. Op dit moment hangt de omvang van de successierechten af van het totale bedrag dat je erft en van de verwantschap. Familieleden in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden moeten bij een erfenis het laagste tarief van 3 tot 30 procent betalen, naargelang de belastingschijf. Anderen moeten de hoogste successierechten betalen, en dat bedrag kan in Brussel oplopen tot 80 procent van het geërfde bedrag. Het idee past in het plan om de Brusselse fiscaliteit grondig te moderniseren. De voorstellen moeten nog worden afgetoetst binnen de Brusselse regering. (Belga/JH)