Jos Speybrouck van Kenniscentrum Reisrecht Vives licht toe: "Als één van de kinderen iets overkomt gelden de basisregels voor aansprakelijkheid: wie door zijn fout aan een ander schade berokkent, moet die schade vergoeden. Stel dat één van de kinderen iets overkomt door de fout van een derde, bijvoorbeeld een aanrijding bij het oversteken van de zeedijk, dan is die derde aansprakelijk. Enkel als zou blijken dat aan de ouders een gebrek in het toezicht kan worden verweten, kunnen ook zij mee in het bad worden getrokken. Als de aansprakelijkheid van de meereizende ouders in het vizier zou komen dan zullen de ouders om de tussenkomst moeten verzoeken van hun familiale verzekering, annex rechtsbijstand." Als de kinderen medische bijstand nodig hebben, dient in de eerste plaats gerekend te worden op de Europese Ziekteverzekeringskaart, te bekomen bij de mutualiteit van de ouders van de kinderen. Meestal zullen die kinderen via de mutualiteit van hun ouders ook beschikken over een aanvullende reisbijstand. Het bewijs hiervan wordt ook het gemakkelijkst geleverd door middel van een kaartje, soms wordt het telefoonnummer van de alarmcentrale vermeld op de ommezijde van de Europese Ziekteverzekeringskaart. Daarbovenop kan men ook nog een private reisverzekering afsluiten bij een privé-verzekaar. "Het komt er dan wel op aan om vooraf duidelijk te communiceren dat er twee 'vriendjes' meereizen die dus ook onder de dekking van de bijstandsverzekering moeten vallen", adviseert Speybrouck. "Via een tijdelijke formule kan een all-in verzekering afgesloten worden waarbij zowel een bijstands-, annulerings- als bagageverzekering inbegrepen zijn voor het volledige reisgezelschap en dit voor de duur van de reis." (Belga)

Jos Speybrouck van Kenniscentrum Reisrecht Vives licht toe: "Als één van de kinderen iets overkomt gelden de basisregels voor aansprakelijkheid: wie door zijn fout aan een ander schade berokkent, moet die schade vergoeden. Stel dat één van de kinderen iets overkomt door de fout van een derde, bijvoorbeeld een aanrijding bij het oversteken van de zeedijk, dan is die derde aansprakelijk. Enkel als zou blijken dat aan de ouders een gebrek in het toezicht kan worden verweten, kunnen ook zij mee in het bad worden getrokken. Als de aansprakelijkheid van de meereizende ouders in het vizier zou komen dan zullen de ouders om de tussenkomst moeten verzoeken van hun familiale verzekering, annex rechtsbijstand." Als de kinderen medische bijstand nodig hebben, dient in de eerste plaats gerekend te worden op de Europese Ziekteverzekeringskaart, te bekomen bij de mutualiteit van de ouders van de kinderen. Meestal zullen die kinderen via de mutualiteit van hun ouders ook beschikken over een aanvullende reisbijstand. Het bewijs hiervan wordt ook het gemakkelijkst geleverd door middel van een kaartje, soms wordt het telefoonnummer van de alarmcentrale vermeld op de ommezijde van de Europese Ziekteverzekeringskaart. Daarbovenop kan men ook nog een private reisverzekering afsluiten bij een privé-verzekaar. "Het komt er dan wel op aan om vooraf duidelijk te communiceren dat er twee 'vriendjes' meereizen die dus ook onder de dekking van de bijstandsverzekering moeten vallen", adviseert Speybrouck. "Via een tijdelijke formule kan een all-in verzekering afgesloten worden waarbij zowel een bijstands-, annulerings- als bagageverzekering inbegrepen zijn voor het volledige reisgezelschap en dit voor de duur van de reis." (Belga)