Het jaargroeicijfer van de kredietvraag en -productie kent een positieve evolutie: het dalingstempo neemt elke maand verder af. Indien deze evolutie zich voortzet, zal er binnenkort een positieve jaarevolutie kunnen opgetekend worden. De investeringen nemen licht toe, maar gezien het huidige niveau is het volgens Febelfin te vroeg om het herstel al als duurzaam te bestempelen. De omloop van het krediet die de Belgische niet-financiële ondernemingen bij banken in België hebben opgenomen kent in het eerste trimester van 2014 een kleine terugval t.o.v. het vierde trimester van 2013. De weigeringsgraad neemt ook in het eerste trimester van 2014 opnieuw verder af. Om na te gaan hoe de bedrijfsleiders deze evolutie ervaren, wordt gekeken naar de trimestriële enquête van de NBB die bij de ondernemingen peilt over de bancaire kredietvoorwaarden. In april 2014 beoordeelden 81,6% van de ondervraagde ondernemers de voorwaarden voor nieuwe bankkredieten positief of neutraal. De evolutie van de rentevoeten op nieuwe bankkredieten wordt door de meerderheid van de ondernemingen als positief ervaren. Ook het aantal negatieve antwoorden op de evolutie van de niet-intrestkosten, het toegankelijke kredietvolume en de gevraagde waarborgen neemt af. De gewogen gemiddelde rente voor nieuwe kredieten aan ondernemingen bedroeg voor het eerste trimester van 2014 2,87%. Na een toename met 10 basispunten in maart, eindigde de gewogen gemiddelde rente in april op 2,74%.De interesten op nieuwe bankkredieten aan ondernemingen blijven dus nog steeds zeer laag. In België is de interestkost (vaak aanzienlijk) lager dan het gemiddelde van de eurozone.De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde begin juni hun 'historisch' maatregelenpakket aan. De effecten van deze ingrijpende hervorming zal volgens Febelfin echter pas op lange termijn echt duidelijk worden. (Belga)

Het jaargroeicijfer van de kredietvraag en -productie kent een positieve evolutie: het dalingstempo neemt elke maand verder af. Indien deze evolutie zich voortzet, zal er binnenkort een positieve jaarevolutie kunnen opgetekend worden. De investeringen nemen licht toe, maar gezien het huidige niveau is het volgens Febelfin te vroeg om het herstel al als duurzaam te bestempelen. De omloop van het krediet die de Belgische niet-financiële ondernemingen bij banken in België hebben opgenomen kent in het eerste trimester van 2014 een kleine terugval t.o.v. het vierde trimester van 2013. De weigeringsgraad neemt ook in het eerste trimester van 2014 opnieuw verder af. Om na te gaan hoe de bedrijfsleiders deze evolutie ervaren, wordt gekeken naar de trimestriële enquête van de NBB die bij de ondernemingen peilt over de bancaire kredietvoorwaarden. In april 2014 beoordeelden 81,6% van de ondervraagde ondernemers de voorwaarden voor nieuwe bankkredieten positief of neutraal. De evolutie van de rentevoeten op nieuwe bankkredieten wordt door de meerderheid van de ondernemingen als positief ervaren. Ook het aantal negatieve antwoorden op de evolutie van de niet-intrestkosten, het toegankelijke kredietvolume en de gevraagde waarborgen neemt af. De gewogen gemiddelde rente voor nieuwe kredieten aan ondernemingen bedroeg voor het eerste trimester van 2014 2,87%. Na een toename met 10 basispunten in maart, eindigde de gewogen gemiddelde rente in april op 2,74%.De interesten op nieuwe bankkredieten aan ondernemingen blijven dus nog steeds zeer laag. In België is de interestkost (vaak aanzienlijk) lager dan het gemiddelde van de eurozone.De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde begin juni hun 'historisch' maatregelenpakket aan. De effecten van deze ingrijpende hervorming zal volgens Febelfin echter pas op lange termijn echt duidelijk worden. (Belga)