Deze week is het uitkijken naar het Verenigd Koninkrijk. Daar worden dinsdag belangrijke cijfers over de arbeidsmarkt en woensdag over de inflatie bekendgemaakt. Die zullen cruciaal zijn voor de Britse centrale bank, de Bank of England (BoE), om te beslissen over een mogelijke renteverhoging. De markt verwachtte dat ze die beslissing op haar laatste monetaire beleidsvergadering in oktober zou hebben genomen, maar de BoE besloot te wachten op de cijfers van deze week om definitief de knoop door te hakken.
...

Deze week is het uitkijken naar het Verenigd Koninkrijk. Daar worden dinsdag belangrijke cijfers over de arbeidsmarkt en woensdag over de inflatie bekendgemaakt. Die zullen cruciaal zijn voor de Britse centrale bank, de Bank of England (BoE), om te beslissen over een mogelijke renteverhoging. De markt verwachtte dat ze die beslissing op haar laatste monetaire beleidsvergadering in oktober zou hebben genomen, maar de BoE besloot te wachten op de cijfers van deze week om definitief de knoop door te hakken.Als de arbeidsmarkt- en inflatiecijfers sterk zijn, zal die verhoging er waarschijnlijk komen. De kans is groot dat die sterk zullen zijn. De aankoopbarometers - de zogenaamde PMI-indexen - staan nog altijd heel hoog in het Verenigd Koninkrijk, wat aangeeft dat de economie onder stoom staat. Dat is vooral te wijten aan de problemen in de aanvoerketens en de hogere energieprijzen en dat uit zich meestal in hogere inflatiecijfers. Ook op het arbeidsmarktfront lijken stevige cijfers in aantocht. Een recent rapport van Britse rekruteringsbureaus wees erop dat de vraag naar werknemers nog nooit zo hoog is geweest, het aanbod nog nooit zo krap en bijgevolg de startsalarissen nog nooit zo genereus.De vraag is of het Verenigd Koninkrijk een voorbode is voor de rest van de geavanceerde economieën waarin prijsstijgingen zich vertalen in hogere lonen en we stilaan kunnen spreken van een loon-prijsspiraal. In de Verenigde Staten is dat scenario nog realistischer dan in Europa of Japan. Voor de Britse centrale bankiers is dat het meest prangend.Let wel, de obligatiemarkten zien zo'n potentiële renteverhoging als een beleidsfout. Zij verwachtten dat de BoE op de korte termijn haar rente zal opkrikken, maar dat ze daar snel van zal terugkomen wanneer ze ziet dat die monetaire verkrapping het economisch herstel in de kiem smoort.Die onzekerheid over het monetaire beleid zorgt voor meer volatiliteit in obligatiemarkten, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de rest van de wereld. Daar is het voor beleggers even hard gissen naar hoe centrale bankiers zullen reageren op stijgende prijzen. Meer schommelingen op de obligatiemarkten is niet meteen een zorg voor particuliere aandelenbeleggers, ware het niet dat ze vaak een voorbode zijn voor meer volatiliteit op de aandelenmarkten, zoals sommige investeringsbanken in hun marktvooruitzichten stellen. De rente op veel kortlopende obligaties is gestegen, terwijl die op langlopende gelijk is gebleven, waarmee de obligatiemarkten aangeven dat ze de economische groei niet zo rooskleurig meer inzien.Voorlopig is daar op de aandelenmarkten niets van te merken. Daar laten beursbedrijven de ene resultatenverrassing na de andere optekenen. Het merendeel van de bedrijven in de S&P500 heeft zijn derdekwartaalresultaten gerapporteerd en die waren behalve in het vorige kwartaal nog nooit zo goed. Zo'n 80 procent van de bedrijven kwam met winstcijfers die de analistenverwachtingen overstegen. Drie kwart verraste ook met omzetcijfers. De S&P500 deed het daarmee beter dan de bredere aandelenmarkt waar 60 procent van de bedrijven de omzetverwachtingen oversteeg. Gemiddeld ging de omzet met 17,5 procent hoger tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het is sinds 2008 geleden dat de bedrijven van de Amerikaanse sterindex zo'n sterke omzetgroei liet optekenen, behalve vorig kwartaal, toen was die met 25 procent nog hoger. De nettowinst lag 13 procent hoger dan vorig jaar.Op sectorniveau spant de Amerikaanse energiesector de kroon, met een omzetgroei van 75 procent tegenover vorig jaar, maar dat is uitzonderlijk. De rest van de sectoren groeide met 7 tot 30 procent. De oliemajors Exxon Mobil en Chevron tekenden over de laatste twaalf maanden een recordomzetgroei op van respectievelijk 28 en 20 miljard dollar, gevolgd door Alphabet en Apple die allebei 19 miljard dollar meer omzet haalden dan twaalf maanden geleden. Dat vertaalt zich natuurlijk ook in de koersen. De sterkste koersstijgers van de laatste twaalf maanden zijn het farmabedrijf Moderna (+3.047%), en de reisbedrijven Norwegian Cruise Line (+2.249%) en Carnival Corporation (+1.661%).Qua waardering zit de S&P ook op historische records. De koers-winstverhouding voor de komende twaalf maanden staat op 21, terwijl die gemiddeld voor de laatste vijf jaar 18 bedraagt en voor de laatste tien jaar 16,5. Die waardering en de recordomzetten zijn voortekenen dat de Amerikaanse sterindex aan het pieken is. Het is echter onmogelijk te voorspellen wanneer de top bereikt zal zijn. Analisten verwachten dat de S&P500 de komende twaalf maanden nog 11 procent zal stijgen. De afgelopen twaalf maanden ging die 29 procent omhoog.Vanuit waarderingsperspectief zijn andere regio's zoals Europa en Azië aantrekkelijker. Vanuit kwaliteits- en groeiperspectief blijven de Verenigde Staten een niet te verwaarlozen regio.