Er bestaan een tweehonderdtal paritaire comités in ons land. Het gaat om wettelijk erkende instanties waarin werkgevers en vakbonden afspraken maken over de loon- en arbeidsvoorwaarden in een bepaalde sector. Voorts staan ze in voor het bemiddelen bij sociale conflicten en voor het adviseren van de overheid in materies waarin ze betrokken zijn. De werking van de paritaire comités kan worden opgesplitst in aparte overlegorganen die bevoegd zijn voor een specifiek gebied of activiteitensector. Zo waren er tot voor kort drie subcomités voor de sector van 'het bont en het kleinvel'. Er waren aparte paritaire comités voor de haarsnijderijen, voor de fabrikanten van bontwerk en voor de pelslooierijen. De subcomités van het bont en het kleinvel werden begin mei echter opgeheven. Voortaan zullen de arbeidsvoorwaarden dus gezamenlijk worden geregeld in het hoofdcomité. De afspraken die werden gemaakt op loonvlak in de subcomités blijven niettemin behouden tot er nieuwe afspraken worden gemaakt in het overkoepelende comité. (Belga)

Er bestaan een tweehonderdtal paritaire comités in ons land. Het gaat om wettelijk erkende instanties waarin werkgevers en vakbonden afspraken maken over de loon- en arbeidsvoorwaarden in een bepaalde sector. Voorts staan ze in voor het bemiddelen bij sociale conflicten en voor het adviseren van de overheid in materies waarin ze betrokken zijn. De werking van de paritaire comités kan worden opgesplitst in aparte overlegorganen die bevoegd zijn voor een specifiek gebied of activiteitensector. Zo waren er tot voor kort drie subcomités voor de sector van 'het bont en het kleinvel'. Er waren aparte paritaire comités voor de haarsnijderijen, voor de fabrikanten van bontwerk en voor de pelslooierijen. De subcomités van het bont en het kleinvel werden begin mei echter opgeheven. Voortaan zullen de arbeidsvoorwaarden dus gezamenlijk worden geregeld in het hoofdcomité. De afspraken die werden gemaakt op loonvlak in de subcomités blijven niettemin behouden tot er nieuwe afspraken worden gemaakt in het overkoepelende comité. (Belga)