Er zijn diverse redenen om tot een ontbinding van een vennootschap over te gaan. Denk maar aan eigenaars van een familiale onderneming die stoppen omdat ze geen opvolger vinden voor hun zaak. Of om bedrijven die ermee ophouden omdat het economisch niet meer rendabel is. Bij een ontbinding van een vennootschap worden alle activa verkocht. Met de opbrengst worden vervolgens alle schuldeisers terugbetaald. Wat dan nog overblijft, gaat naar de aandeelhouders. Op het bedrag dat de aandeelhouders bovenop de initiële inleg terugkrijgen, moeten belastingen worden betaald. Momenteel bedraagt die zogenaamde liquidatiebonus nog 10 procent. Vanaf 1 oktober wordt dat 25 procent. Raakt een vereffening niet meer rond voor 1 oktober, dan kan het voor de betrokken vennootschappen niettemin aangewezen zijn om al een voorschot uit te keren aan de aandeelhouders. Op dat voorschot betalen ze dan maar 10 procent. De voorwaarde is wel dat het ten laatste op 30 september wordt goedgekeurd door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. (Belga)

Er zijn diverse redenen om tot een ontbinding van een vennootschap over te gaan. Denk maar aan eigenaars van een familiale onderneming die stoppen omdat ze geen opvolger vinden voor hun zaak. Of om bedrijven die ermee ophouden omdat het economisch niet meer rendabel is. Bij een ontbinding van een vennootschap worden alle activa verkocht. Met de opbrengst worden vervolgens alle schuldeisers terugbetaald. Wat dan nog overblijft, gaat naar de aandeelhouders. Op het bedrag dat de aandeelhouders bovenop de initiële inleg terugkrijgen, moeten belastingen worden betaald. Momenteel bedraagt die zogenaamde liquidatiebonus nog 10 procent. Vanaf 1 oktober wordt dat 25 procent. Raakt een vereffening niet meer rond voor 1 oktober, dan kan het voor de betrokken vennootschappen niettemin aangewezen zijn om al een voorschot uit te keren aan de aandeelhouders. Op dat voorschot betalen ze dan maar 10 procent. De voorwaarde is wel dat het ten laatste op 30 september wordt goedgekeurd door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. (Belga)