Wie een rijbewijs wil behalen, moet eerst slagen voor een theoretisch examen. Eens dat in orde heeft de kandidaat-bestuurder recht op een voorlopig rijbewijs. Daarmee kan hij of zij praktijkervaring opdoen om zich voor te bereiden op het praktisch examen. Het voorlopig rijbewijs krijgt vanaf 1 oktober de vorm van een bankkaart, net zoals dat met het klassieke rijbewijs al het geval is. Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is de keuze voor een voorlopig rijbewijs met begeleider. Dit model is 36 maanden geldig en niet verlengbaar. Verstrijkt die periode zonder dat de bestuurder een definitief rijbewijs heeft, dan moet hij opnieuw slagen voor het theoretische examen. De tweede optie is een voorlopig rijbewijs zonder begeleider, verkrijgbaar indien de bestuurder minstens 20 uren praktisch onderricht in een erkende rijschool heeft gevolgd. Dit model is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar. Na afloop van de geldigheidsduur kan de kandidaat-bestuurder enkel nog een voorlopig rijbewijs met begeleider krijgen. Het nieuwe voorlopige rijbewijs kost 20 euro. Dat is 11 euro meer dan de papieren versie, die nu 9 euro kost. Verliest de bestuurder het rijbewijs, dan moet hij een nieuw aanvragen. Een duplicaat, dat nu 7,50 euro kost, wordt niet meer afgeleverd. Bovenop deze algemene kosten mogen de gemeentebesturen nog een eigen toeslag aanrekenen. (Belga)

Wie een rijbewijs wil behalen, moet eerst slagen voor een theoretisch examen. Eens dat in orde heeft de kandidaat-bestuurder recht op een voorlopig rijbewijs. Daarmee kan hij of zij praktijkervaring opdoen om zich voor te bereiden op het praktisch examen. Het voorlopig rijbewijs krijgt vanaf 1 oktober de vorm van een bankkaart, net zoals dat met het klassieke rijbewijs al het geval is. Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is de keuze voor een voorlopig rijbewijs met begeleider. Dit model is 36 maanden geldig en niet verlengbaar. Verstrijkt die periode zonder dat de bestuurder een definitief rijbewijs heeft, dan moet hij opnieuw slagen voor het theoretische examen. De tweede optie is een voorlopig rijbewijs zonder begeleider, verkrijgbaar indien de bestuurder minstens 20 uren praktisch onderricht in een erkende rijschool heeft gevolgd. Dit model is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar. Na afloop van de geldigheidsduur kan de kandidaat-bestuurder enkel nog een voorlopig rijbewijs met begeleider krijgen. Het nieuwe voorlopige rijbewijs kost 20 euro. Dat is 11 euro meer dan de papieren versie, die nu 9 euro kost. Verliest de bestuurder het rijbewijs, dan moet hij een nieuw aanvragen. Een duplicaat, dat nu 7,50 euro kost, wordt niet meer afgeleverd. Bovenop deze algemene kosten mogen de gemeentebesturen nog een eigen toeslag aanrekenen. (Belga)