Er verandert binnenkort heel wat bij het gerecht. Zo worden zowat alle familiale geschillen bij de vredegerechten weggetrokken. Ze verhuizen naar de nieuwe familierechtbanken, die speciaal worden opgericht voor betwistingen rond bijvoorbeeld echtscheidingen en onderhoudsgeld. Ook alle geschillen tussen handelaars onderling worden weggehaald bij de vredegerechten. Tot nog toe bogen die zich over zaken met een maximale waarde van 1.860 euro, maar die kleinere dossiers zijn ze binnenkort kwijt. Ze worden overgeheveld naar de natuurlijke rechter, in casu de rechtbank van koophandel. Die zal nu alle zaken behandelen tussen handelaars onderling, ongeacht het bedrag. Toch wordt de rol van de vrederechters ook uitgebreid. Momenteel behandelen ze geschillen waarbij een particulier betrokken is tot 1.860 euro. Vanaf 1 september wordt die grens opgetrokken tot 2.500 euro. Wordt de vrederechter gevraagd om verzoenend op te treden, dan is de procedure gratis. Moet hij recht spreken en een keuze maken, dan moet een beperkt rolrecht worden betaald om de zaak te behandelen. (Belga)

Er verandert binnenkort heel wat bij het gerecht. Zo worden zowat alle familiale geschillen bij de vredegerechten weggetrokken. Ze verhuizen naar de nieuwe familierechtbanken, die speciaal worden opgericht voor betwistingen rond bijvoorbeeld echtscheidingen en onderhoudsgeld. Ook alle geschillen tussen handelaars onderling worden weggehaald bij de vredegerechten. Tot nog toe bogen die zich over zaken met een maximale waarde van 1.860 euro, maar die kleinere dossiers zijn ze binnenkort kwijt. Ze worden overgeheveld naar de natuurlijke rechter, in casu de rechtbank van koophandel. Die zal nu alle zaken behandelen tussen handelaars onderling, ongeacht het bedrag. Toch wordt de rol van de vrederechters ook uitgebreid. Momenteel behandelen ze geschillen waarbij een particulier betrokken is tot 1.860 euro. Vanaf 1 september wordt die grens opgetrokken tot 2.500 euro. Wordt de vrederechter gevraagd om verzoenend op te treden, dan is de procedure gratis. Moet hij recht spreken en een keuze maken, dan moet een beperkt rolrecht worden betaald om de zaak te behandelen. (Belga)