Het voordeel "Springplank naar zelfstandige" laat toe dat iemand tijdens de uitoefening van een nevenactiviteit als zelfstandige, twaalf maanden lang het recht op werkloosheidsuitkeringen behoudt. Wat het statuut niet toelaat, is dat hij een beroep kan doen op het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tijdens de coronacrisis.

Tijdens de Covid-crisis moesten bepaalde zelfstandigen met het springplankvoordeel hun activiteit staken. Omdat ze geen overbruggingsrecht kunnen krijgen en in sommige gevallen, een verlaagde werkloosheidsuitkering krijgen door hun zelfstandige activiteit in bijberoep, zouden ze het financieel enorm moeilijk krijgen, zegt minister Clarinval.

Daarom zullen zelfstandigen met een springplankvoordeel kunnen genieten van de volledige werkloosheidsuitkering waarop ze een beroep zouden kunnen doen indien ze niet onder het springplankvoordeel zouden vallen.

Het voordeel "Springplank naar zelfstandige" laat toe dat iemand tijdens de uitoefening van een nevenactiviteit als zelfstandige, twaalf maanden lang het recht op werkloosheidsuitkeringen behoudt. Wat het statuut niet toelaat, is dat hij een beroep kan doen op het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tijdens de coronacrisis.Tijdens de Covid-crisis moesten bepaalde zelfstandigen met het springplankvoordeel hun activiteit staken. Omdat ze geen overbruggingsrecht kunnen krijgen en in sommige gevallen, een verlaagde werkloosheidsuitkering krijgen door hun zelfstandige activiteit in bijberoep, zouden ze het financieel enorm moeilijk krijgen, zegt minister Clarinval.Daarom zullen zelfstandigen met een springplankvoordeel kunnen genieten van de volledige werkloosheidsuitkering waarop ze een beroep zouden kunnen doen indien ze niet onder het springplankvoordeel zouden vallen.