Via volksleningen financiert de spaarder projecten met een maatschappelijke meerwaarde. Ondanks het lage monetaire renteklimaat stelt Febelfin vast dat de volkslening een duidelijk publiek weet aan te spreken. Nochtans bleek uit bevragingen als de Beleggersbarometer van ING dat de interesse van beleggers in de volkslening eerder beperkt was. "Wij kunnen enkel vaststellen dat er toch een publiek bestaat dat duidelijk interesse toont in de volkslening," zegt Bob De Leersnyder bij Febelfin. "Waarschijnlijk gaat het om een ander publiek dan datgene dat bij dergelijke rondvragen bevraagd wordt. Wie de intekeneaars op de volkslening precies zijn, kunnen we moeilijk zeggen. Maar het is wel duidelijk dat de volkslening ingang gevonden heeft bij een bepaald type belegger." Verbleekt de opbrengst van ongeveer 800 miljoen niet bij de recordbedragen die intussen nog op de spaarboekjes geparkeerd staan - intussen zo'n 250 miljard euro? "Het gaat hier om twee verschillende producten,"weerlegt De Leersnyder. "Bovendien bestaan spaarboekjes al langer, waardoor het logisch is dat er intussen meer geld op staat. Een opbrengst van 800 miljoen euro op twee maanden tijd is niet slecht, zeker niet in het huidige klimaat van lage rentes." Aan de volkslening een gunstig fiscaal regime gekoppeld: wie intekent op een volkslening kan genieten van een verlaagde roerende voorheffing van 15% en dezelfde waarborg tot 100.000 euro die ook andere spaarders genieten. De lage rente die de Europese Centrale Bank aanhoudt, weerspiegelt zich ook in de rentevoeten van de volkslening. Hierdoor heeft de fiscale korting momenteel een relatief beperkte impact. Wanneer de rente in de toekomst stijgt, zal het gunstregime een positieve impact hebben op de aantrekkelijkheid van het product. (Belga)

Via volksleningen financiert de spaarder projecten met een maatschappelijke meerwaarde. Ondanks het lage monetaire renteklimaat stelt Febelfin vast dat de volkslening een duidelijk publiek weet aan te spreken. Nochtans bleek uit bevragingen als de Beleggersbarometer van ING dat de interesse van beleggers in de volkslening eerder beperkt was. "Wij kunnen enkel vaststellen dat er toch een publiek bestaat dat duidelijk interesse toont in de volkslening," zegt Bob De Leersnyder bij Febelfin. "Waarschijnlijk gaat het om een ander publiek dan datgene dat bij dergelijke rondvragen bevraagd wordt. Wie de intekeneaars op de volkslening precies zijn, kunnen we moeilijk zeggen. Maar het is wel duidelijk dat de volkslening ingang gevonden heeft bij een bepaald type belegger." Verbleekt de opbrengst van ongeveer 800 miljoen niet bij de recordbedragen die intussen nog op de spaarboekjes geparkeerd staan - intussen zo'n 250 miljard euro? "Het gaat hier om twee verschillende producten,"weerlegt De Leersnyder. "Bovendien bestaan spaarboekjes al langer, waardoor het logisch is dat er intussen meer geld op staat. Een opbrengst van 800 miljoen euro op twee maanden tijd is niet slecht, zeker niet in het huidige klimaat van lage rentes." Aan de volkslening een gunstig fiscaal regime gekoppeld: wie intekent op een volkslening kan genieten van een verlaagde roerende voorheffing van 15% en dezelfde waarborg tot 100.000 euro die ook andere spaarders genieten. De lage rente die de Europese Centrale Bank aanhoudt, weerspiegelt zich ook in de rentevoeten van de volkslening. Hierdoor heeft de fiscale korting momenteel een relatief beperkte impact. Wanneer de rente in de toekomst stijgt, zal het gunstregime een positieve impact hebben op de aantrekkelijkheid van het product. (Belga)