Met ecocheques kunnen ecologische producten worden gekocht zoals spaarlampen, compostbakken, groentezaden, planten, tuingerief, bioverf, fietsen en zonnepanelen. De cheques hebben elk een waarde van tien euro. Wie minstens een 4/5de job heeft, krijgt er 25. Voor een 60%-tewerkstelling zijn het er 20. Voor een halftijdse job 15 en voor minder dan een halftijdse job 10. De aantallen gelden voor wie tussen 1 juni 2012 en 31 mei 2013 permanent is tewerkgesteld geweest. Is dat niet het geval, dan krijgt men slechts een deel van het vermelde aantal. Op de toegekende ecocheques moeten geen sociale bijdragen, noch belastingen worden betaald. Het toegekende bedrag is dus een nettoverhoging van de koopkracht voor de bediende. De volgende toekenning van ecocheques is gepland voor juni 2014. Ook in andere sectoren, die niet vallen onder het aanvullend nationaal paritair comité 218, kunnen ecocheques worden toegekend. De toekenning moet dan wel zijn opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst. (Belga)

Met ecocheques kunnen ecologische producten worden gekocht zoals spaarlampen, compostbakken, groentezaden, planten, tuingerief, bioverf, fietsen en zonnepanelen. De cheques hebben elk een waarde van tien euro. Wie minstens een 4/5de job heeft, krijgt er 25. Voor een 60%-tewerkstelling zijn het er 20. Voor een halftijdse job 15 en voor minder dan een halftijdse job 10. De aantallen gelden voor wie tussen 1 juni 2012 en 31 mei 2013 permanent is tewerkgesteld geweest. Is dat niet het geval, dan krijgt men slechts een deel van het vermelde aantal. Op de toegekende ecocheques moeten geen sociale bijdragen, noch belastingen worden betaald. Het toegekende bedrag is dus een nettoverhoging van de koopkracht voor de bediende. De volgende toekenning van ecocheques is gepland voor juni 2014. Ook in andere sectoren, die niet vallen onder het aanvullend nationaal paritair comité 218, kunnen ecocheques worden toegekend. De toekenning moet dan wel zijn opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst. (Belga)