De bekendmaking dient twee grote doelen. Ten eerste zal het bij een overlijden voor een erfgenaam makkelijker worden om te weten bij welke banken de afgestorvene een rekening had. Ten tweede wordt het makkelijker voor justitie en fiscus een controle te doen van de financiële verrichtingen die een gecontroleerde heeft gedaan. De meldingsplicht zal overigens niet beperkt worden tot de rekeningen. Ze slaat eveneens op een aantal contracten zoals leningsakten en beleggingsovereenkomsten. De fiscus zal vanaf mei 2014 effectief opvragingen kunnen doen bij het aanspreekpunt. Op basis daarvan kan de belastingadministratie zich nadien direct tot de juiste banken richten. Nu moet ze eerst nog een vraag om informatie richten naar alle financiële instellingen. Belgen die een rekening in het buitenland bezitten, zullen zelf een melding moeten doen bij het centraal aanspreekpunt. De Belgische wetgever kan de buitenlandse banken immers niet verplichten om iets aan te geven bij onze nationale bank. De meldingen slaan overigens alleen op het bestaan van die rekeningen, bedragen moeten niet worden bekendgemaakt. Voor verzekeringscontracten is er geen meldingsplicht. (Belga)

De bekendmaking dient twee grote doelen. Ten eerste zal het bij een overlijden voor een erfgenaam makkelijker worden om te weten bij welke banken de afgestorvene een rekening had. Ten tweede wordt het makkelijker voor justitie en fiscus een controle te doen van de financiële verrichtingen die een gecontroleerde heeft gedaan. De meldingsplicht zal overigens niet beperkt worden tot de rekeningen. Ze slaat eveneens op een aantal contracten zoals leningsakten en beleggingsovereenkomsten. De fiscus zal vanaf mei 2014 effectief opvragingen kunnen doen bij het aanspreekpunt. Op basis daarvan kan de belastingadministratie zich nadien direct tot de juiste banken richten. Nu moet ze eerst nog een vraag om informatie richten naar alle financiële instellingen. Belgen die een rekening in het buitenland bezitten, zullen zelf een melding moeten doen bij het centraal aanspreekpunt. De Belgische wetgever kan de buitenlandse banken immers niet verplichten om iets aan te geven bij onze nationale bank. De meldingen slaan overigens alleen op het bestaan van die rekeningen, bedragen moeten niet worden bekendgemaakt. Voor verzekeringscontracten is er geen meldingsplicht. (Belga)