Tot 2011 gebeurde de inning van de verkeersbelasting op het federale niveau. Vanaf dan besloot Vlaanderen zijn verkeersbelasting echter zelf te innen. Die voor de inwoners van Brussel en Wallonië bleef wel op het federale vlak behouden. Bij de overdracht werd echter een deel van de bevoegdheden 'vergeten' mee over te dragen, aldus Zagheden. Sinds 2010 kunnen de federale belastingambtenaren namelijk een wielklem laten plaatsen als blijkt dat een bestuurder zijn verkeersbelasting niet betaald heeft. Volgt de integrale betaling niet binnen de 96 uur na de vaststelling, dan wordt het voertuig in beslag genomen. Sinds 8 juli 2013 is de bevoegdheid van de federale ambtenaren van de douane-administratie overigens nog verruimd. Ze staan nu ook in voor de inning van strafrechtelijke boeten. Stellen ze tijdens een controle van voertuigen op de openbare weg vast dat een bestuurder nog openstaande verkeersboetes heeft of dat de wagen niet verzekerd of technisch gekeurd is, dan wordt eveneens een wielklem geplaatst tot de openstaande rekening en kosten volledig zijn betaald. Gebeurt dat niet binnen de 30 dagen, dan kan de administratie de rechtbank vragen over te gaan tot een gedwongen verkoop van het voertuig. (Belga)

Tot 2011 gebeurde de inning van de verkeersbelasting op het federale niveau. Vanaf dan besloot Vlaanderen zijn verkeersbelasting echter zelf te innen. Die voor de inwoners van Brussel en Wallonië bleef wel op het federale vlak behouden. Bij de overdracht werd echter een deel van de bevoegdheden 'vergeten' mee over te dragen, aldus Zagheden. Sinds 2010 kunnen de federale belastingambtenaren namelijk een wielklem laten plaatsen als blijkt dat een bestuurder zijn verkeersbelasting niet betaald heeft. Volgt de integrale betaling niet binnen de 96 uur na de vaststelling, dan wordt het voertuig in beslag genomen. Sinds 8 juli 2013 is de bevoegdheid van de federale ambtenaren van de douane-administratie overigens nog verruimd. Ze staan nu ook in voor de inning van strafrechtelijke boeten. Stellen ze tijdens een controle van voertuigen op de openbare weg vast dat een bestuurder nog openstaande verkeersboetes heeft of dat de wagen niet verzekerd of technisch gekeurd is, dan wordt eveneens een wielklem geplaatst tot de openstaande rekening en kosten volledig zijn betaald. Gebeurt dat niet binnen de 30 dagen, dan kan de administratie de rechtbank vragen over te gaan tot een gedwongen verkoop van het voertuig. (Belga)