De laatste jaren wordt er gemiddeld zowat 100.000 kubieke meter hout verkocht uit de domeinbossen van de Vlaamse overheid. Bovenop komt nog de verkoop van hout uit andere openbare bossen zoals die van OCMW's, kerkfabrieken, gemeenten en provincies. De houtverkopen vinden plaats in het voorjaar (periode mei-juni) en het najaar (periode oktober-december). Ze gebeuren telkens per lot. Daarbij wordt meegegeven waar het lot zich bevindt, om welke houtsoort het gaat en wat de verwachte opbrengst van de kap is. Wie meer dan 50 kubieke meter hout per jaar aankoopt, moet wel beschikken over een erkenning. De Vlaamse overheid wil immers dat het kappen van de bomen oordeelkundig gebeurt. De lijst met verkopingen is te raadplegen op de website www.natuurenbos.be. (Belga)

De laatste jaren wordt er gemiddeld zowat 100.000 kubieke meter hout verkocht uit de domeinbossen van de Vlaamse overheid. Bovenop komt nog de verkoop van hout uit andere openbare bossen zoals die van OCMW's, kerkfabrieken, gemeenten en provincies. De houtverkopen vinden plaats in het voorjaar (periode mei-juni) en het najaar (periode oktober-december). Ze gebeuren telkens per lot. Daarbij wordt meegegeven waar het lot zich bevindt, om welke houtsoort het gaat en wat de verwachte opbrengst van de kap is. Wie meer dan 50 kubieke meter hout per jaar aankoopt, moet wel beschikken over een erkenning. De Vlaamse overheid wil immers dat het kappen van de bomen oordeelkundig gebeurt. De lijst met verkopingen is te raadplegen op de website www.natuurenbos.be. (Belga)