De tussenkomst van het huurgarantiefonds kan worden ingeroepen als de huurder een afbetalingsplan niet nakomt dat hem door de vrederechter is opgelegd nadat hij drie maanden achterstallig was met de huur. In dat geval wordt de verschuldigde huurachterstal betaald door het fonds, met een maximum van drie maanden huurprijs. Het absolute maximum bedraagt 2.700 euro. Het afbetalingsplan van de vrederechter mag daarbij hoogstens twaalf maanden lopen. De garantie wordt gegeven door de overheid in ruil voor een eenmalige bijdrage van 75 euro per huurovereenkomst. De verhuurder mag dit bedrag niet doorrekenen aan de huurder. De aanvraag tot huurgarantie moet binnen de twee maanden na het afsluiten van het huurcontract plaatsvinden. Bovendien moet de huurovereenkomst worden geregistreerd. De formule geldt alleen voor woningen in het Vlaamse gewest, die de hoofdverblijfplaats van de huurder zijn. De woning moet ook voldoen aan de minimale vereisten van de Vlaamse Wooncode. De hele procedure van het huurgarantiefonds is aan een strikte timing gekoppeld. Dat geldt onder meer voor de termijn waarin de vrederechter wordt ingeschakeld. Wordt die niet gevolgd, dan verliest de verhuurder zijn waarborg. (Belga)

De tussenkomst van het huurgarantiefonds kan worden ingeroepen als de huurder een afbetalingsplan niet nakomt dat hem door de vrederechter is opgelegd nadat hij drie maanden achterstallig was met de huur. In dat geval wordt de verschuldigde huurachterstal betaald door het fonds, met een maximum van drie maanden huurprijs. Het absolute maximum bedraagt 2.700 euro. Het afbetalingsplan van de vrederechter mag daarbij hoogstens twaalf maanden lopen. De garantie wordt gegeven door de overheid in ruil voor een eenmalige bijdrage van 75 euro per huurovereenkomst. De verhuurder mag dit bedrag niet doorrekenen aan de huurder. De aanvraag tot huurgarantie moet binnen de twee maanden na het afsluiten van het huurcontract plaatsvinden. Bovendien moet de huurovereenkomst worden geregistreerd. De formule geldt alleen voor woningen in het Vlaamse gewest, die de hoofdverblijfplaats van de huurder zijn. De woning moet ook voldoen aan de minimale vereisten van de Vlaamse Wooncode. De hele procedure van het huurgarantiefonds is aan een strikte timing gekoppeld. Dat geldt onder meer voor de termijn waarin de vrederechter wordt ingeschakeld. Wordt die niet gevolgd, dan verliest de verhuurder zijn waarborg. (Belga)