Het aantal vakantiedagen wordt berekend op basis van het aantal dagen dat men het jaar voordien effectief heeft gewerkt. Wie toen een lange periode uit was wegens invaliditeit of wegens werkloosheid en dus maar een deel van het jaar werkte, heeft daardoor dit jaar niet automatisch recht op vier werken. Om de vijftigplussers aan te moedigen toch het werk te hervatten, werd daarom de seniorvakantie ingevoerd. Wie op 31 december van het vakantiedienstjaar - waarin het recht op vakantie wordt opgebouwd - vijftig was, kan het jaar nadien toch vier weken nemen. De dagen en het bijhorende vakantiegeld die niet door de werkgever worden toegekend, vallen dan ten laste van de RVA. De seniorvakantie-uitkering van de RVA bedraagt 65 procent van het gemiddelde dagloon waarop de werknemer normaal recht zou hebben gehad op het tijdstip waarop hij voor het eerst seniorvakantiedagen neemt. Er is wel een minimum van 31,09 euro bruto en een maximum van 53,04 euro per dag. Om de seniorvakantie bij de RVA te activeren, moeten werkgever en werknemer een formulier C103 indienen. De extra dagen ten laste van de RVA kunnen pas worden genomen nadat alle vakantiedagen ten laste van de werkgever werden opgenomen. (Belga)

Het aantal vakantiedagen wordt berekend op basis van het aantal dagen dat men het jaar voordien effectief heeft gewerkt. Wie toen een lange periode uit was wegens invaliditeit of wegens werkloosheid en dus maar een deel van het jaar werkte, heeft daardoor dit jaar niet automatisch recht op vier werken. Om de vijftigplussers aan te moedigen toch het werk te hervatten, werd daarom de seniorvakantie ingevoerd. Wie op 31 december van het vakantiedienstjaar - waarin het recht op vakantie wordt opgebouwd - vijftig was, kan het jaar nadien toch vier weken nemen. De dagen en het bijhorende vakantiegeld die niet door de werkgever worden toegekend, vallen dan ten laste van de RVA. De seniorvakantie-uitkering van de RVA bedraagt 65 procent van het gemiddelde dagloon waarop de werknemer normaal recht zou hebben gehad op het tijdstip waarop hij voor het eerst seniorvakantiedagen neemt. Er is wel een minimum van 31,09 euro bruto en een maximum van 53,04 euro per dag. Om de seniorvakantie bij de RVA te activeren, moeten werkgever en werknemer een formulier C103 indienen. De extra dagen ten laste van de RVA kunnen pas worden genomen nadat alle vakantiedagen ten laste van de werkgever werden opgenomen. (Belga)