Het VFB heeft vernomen dat dit punt morgen op de agenda van de ministerraad staat. In België bestaat momenteel enkel een kadaster van het onroerend vermogen (vastgoed).

Het VFB wil dat beleggers hun anonimiteit en privacy moeten kunnen bewaren in ruil voor de roerende voorheffing die zij betalen op dividenden en interesten. (MN)

Het VFB heeft vernomen dat dit punt morgen op de agenda van de ministerraad staat. In België bestaat momenteel enkel een kadaster van het onroerend vermogen (vastgoed). Het VFB wil dat beleggers hun anonimiteit en privacy moeten kunnen bewaren in ruil voor de roerende voorheffing die zij betalen op dividenden en interesten. (MN)