"Ik hoor vaak van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemers dat ze bepaalde interessante projecten en opportuniteiten moeten laten schieten bij gebrek aan financiering. Een kapitaalsverhoging betekent immers dat ze de controle over hun bedrijf deels uit handen geven. Vandaar mijn pleidooi voor de invoering van aandelen die dezelfde patrimoniale rechten geven aan de aandeelhouders, echter zonder dat een aandeel de aandeelhouder ook medezeggenschap geeft," zegt Huybrechts. "In de Angelsaksische wereld bestaan dergelijke producten al, en bij kapitaalsverhogingen wordt dan een mix aangeboden van aandelen met of zonder medezeggenschap. Wie bijvoorbeeld een Facebook-aandeel koopt, heeft geen stemrecht. In de Belgische wetgeving ontbreken die mogelijkheden vooralsnog." Het ontbreken van stemrecht zal particuliere aandeelhouders niet afschrikken, denkt Huybrechts. "De meeste aandeelhouders geven niet zoveel om hun stemrecht. Algemene vergaderingen worden zelden bijgewoond. Tenzij er grote problemen zijn, en dan stemmen de meesten met hun voeten: ze stappen het af en verkopen hun aandeel." De invoering van aandelen zonder stemrecht zou vooral familiale ondernemingen ten goede kunnen komen, meent Huybrechts. "De aandeelhouder wordt betrokken bij een familiaal project, terwijl de referentieaandeelhouders hun positie binnen het bedrijf behouden weten. Nu blijven ze nog te vaak weg van de beurs uit vrees voor de verplichtingen en het verlies van controle." (Belga)

"Ik hoor vaak van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemers dat ze bepaalde interessante projecten en opportuniteiten moeten laten schieten bij gebrek aan financiering. Een kapitaalsverhoging betekent immers dat ze de controle over hun bedrijf deels uit handen geven. Vandaar mijn pleidooi voor de invoering van aandelen die dezelfde patrimoniale rechten geven aan de aandeelhouders, echter zonder dat een aandeel de aandeelhouder ook medezeggenschap geeft," zegt Huybrechts. "In de Angelsaksische wereld bestaan dergelijke producten al, en bij kapitaalsverhogingen wordt dan een mix aangeboden van aandelen met of zonder medezeggenschap. Wie bijvoorbeeld een Facebook-aandeel koopt, heeft geen stemrecht. In de Belgische wetgeving ontbreken die mogelijkheden vooralsnog." Het ontbreken van stemrecht zal particuliere aandeelhouders niet afschrikken, denkt Huybrechts. "De meeste aandeelhouders geven niet zoveel om hun stemrecht. Algemene vergaderingen worden zelden bijgewoond. Tenzij er grote problemen zijn, en dan stemmen de meesten met hun voeten: ze stappen het af en verkopen hun aandeel." De invoering van aandelen zonder stemrecht zou vooral familiale ondernemingen ten goede kunnen komen, meent Huybrechts. "De aandeelhouder wordt betrokken bij een familiaal project, terwijl de referentieaandeelhouders hun positie binnen het bedrijf behouden weten. Nu blijven ze nog te vaak weg van de beurs uit vrees voor de verplichtingen en het verlies van controle." (Belga)