Het ondernemersvertrouwen is verzwakt in de verwerkende nijverheid, in de bouw en, meer uitgesproken, in de handel, blijkt uit de conjunctuurbevragingen van de Nationale Bank. Daarentegen heeft de conjunctuur zich hersteld in de diensten aan ondernemingen. In de verwerkende nijverheid hebben de ondernemers het geheel van de vragen die ten grondslag liggen aan de indicator, negatiever beoordeeld. Na een lichte achteruitgang vorige maand, is het bedrijfsklimaat in de bouw in mei blijven verslechteren. Net als in de verwerkende nijverheid zijn alle componenten er op achteruitgegaan, maar vooral de beoordeling van de orderpositie. In de handel, waar het vertrouwen in mei het sterkst is verzwakt, hebben de bedrijfsleiders hun vraagvooruitzichten nog sterk neerwaarts herzien; ze voorzien tevens een vermindering van de bestellingen bij de leveranciers. Door deze tweede opeenvolgende daling zakt de indicator tot op zijn niveau van eind 2013. De conjunctuursituatie is daarentegen verbeterd in de diensten aan ondernemingen, voornamelijk als gevolg van positievere vooruitzichten ten aanzien van de algemene marktvraag. De onderliggende conjuncturele tendens weergeeft, blijft zeer licht opwaarts gericht. Uit de in april 2014 gehouden kwartaalenquête naar de beoordeling van de kredietvoorwaarden blijkt dat de ondernemingen oordeelden dat de algemene voorwaarden voor de toegang tot bankkrediet versoepeld zijn. Maar ook hier is nuance op zijn plaats: kleine en middelgrote ondernemingen meldden minder problemen bij de toegang tot krediet, maar grotere ondernemingen zagen zich geconfronteerd met strakkere kredietvoorwaarden. (Belga)

Het ondernemersvertrouwen is verzwakt in de verwerkende nijverheid, in de bouw en, meer uitgesproken, in de handel, blijkt uit de conjunctuurbevragingen van de Nationale Bank. Daarentegen heeft de conjunctuur zich hersteld in de diensten aan ondernemingen. In de verwerkende nijverheid hebben de ondernemers het geheel van de vragen die ten grondslag liggen aan de indicator, negatiever beoordeeld. Na een lichte achteruitgang vorige maand, is het bedrijfsklimaat in de bouw in mei blijven verslechteren. Net als in de verwerkende nijverheid zijn alle componenten er op achteruitgegaan, maar vooral de beoordeling van de orderpositie. In de handel, waar het vertrouwen in mei het sterkst is verzwakt, hebben de bedrijfsleiders hun vraagvooruitzichten nog sterk neerwaarts herzien; ze voorzien tevens een vermindering van de bestellingen bij de leveranciers. Door deze tweede opeenvolgende daling zakt de indicator tot op zijn niveau van eind 2013. De conjunctuursituatie is daarentegen verbeterd in de diensten aan ondernemingen, voornamelijk als gevolg van positievere vooruitzichten ten aanzien van de algemene marktvraag. De onderliggende conjuncturele tendens weergeeft, blijft zeer licht opwaarts gericht. Uit de in april 2014 gehouden kwartaalenquête naar de beoordeling van de kredietvoorwaarden blijkt dat de ondernemingen oordeelden dat de algemene voorwaarden voor de toegang tot bankkrediet versoepeld zijn. Maar ook hier is nuance op zijn plaats: kleine en middelgrote ondernemingen meldden minder problemen bij de toegang tot krediet, maar grotere ondernemingen zagen zich geconfronteerd met strakkere kredietvoorwaarden. (Belga)