De waarborg maakt deel uit van de verruimde familiale verzekering Daylife Protect. Alleen op die manier was het mogelijk om de dekking tegen reputatieschade op het internet aan te bieden, vindt AXA. Mocht de dekking als aparte verzekering worden aangeboden, dan zou hij alleen onderschreven worden door mensen die een groot risico lopen en zou de premie te hoog liggen. Door de solidarisering van het risico kunnen de kosten worden gespreid. De verruimde familiale polis met verzekering tegen reputatieschade kost afhankelijk van de dekkingen 8 tot 12 euro per maand. Voor de bepaling van dat bedrag baseerde de maatschappij zich op haar ervaringen in andere Europese landen, waar de polis al op de markt is. Zo wordt hij al meer dan tien jaar verkocht in Frankrijk. Volgens AXA maakt zowat de helft van de bevolking zich zorgen over zaken die op het internet verschijnen. (Belga)

De waarborg maakt deel uit van de verruimde familiale verzekering Daylife Protect. Alleen op die manier was het mogelijk om de dekking tegen reputatieschade op het internet aan te bieden, vindt AXA. Mocht de dekking als aparte verzekering worden aangeboden, dan zou hij alleen onderschreven worden door mensen die een groot risico lopen en zou de premie te hoog liggen. Door de solidarisering van het risico kunnen de kosten worden gespreid. De verruimde familiale polis met verzekering tegen reputatieschade kost afhankelijk van de dekkingen 8 tot 12 euro per maand. Voor de bepaling van dat bedrag baseerde de maatschappij zich op haar ervaringen in andere Europese landen, waar de polis al op de markt is. Zo wordt hij al meer dan tien jaar verkocht in Frankrijk. Volgens AXA maakt zowat de helft van de bevolking zich zorgen over zaken die op het internet verschijnen. (Belga)