Heeft u een ongeval met de wagen, dan komt de verzekeraar van uw voertuig tussenbeide. De eventuele lichamelijke schade van de kinderen in de auto wordt daarbij integraal vergoed. Ze worden immers beschouwd als zwakke weggebruikers. Het maakt daarbij niet uit of u bij het ongeval al dan in fout was. Er is echter een belangrijke kanttekening. Zorg ervoor dat u de kinderen reglementair vervoert. Dit betekent één kind per zitplaats. En gordel om. Doet u dit niet, dan kan de verzekeraar de uitbetaalde schadevergoeding achteraf bij u recupereren. Daarnaast zijn er nog twee zwakheden. Bij een ongeval in fout wordt de schade die u aan uw eigen voertuig heeft niet vergoed. U kunt dit opvangen door hiervoor een omniumverzekering af te sluiten. Voorts is ook de lichamelijke schade van de bestuurder zelf niet gedekt bij een ongeval in fout. Dit kan dan weer worden opgevangen door een bestuurdersverzekering te nemen. Maar u kunt ook vragen dat de school deze extra lasten op zich neemt voor de verplaatsingen die u doet op haar vraag, zegt de verzekeringsfederatie Assuralia. Heel wat scholen hebben die uitbreiding trouwens al in hun verzekeringspakket opgenomen. Het kan nuttig zijn om zich bij de directie of bij de ouderraad te informeren of dit al dan niet het geval is. (Belga)

Heeft u een ongeval met de wagen, dan komt de verzekeraar van uw voertuig tussenbeide. De eventuele lichamelijke schade van de kinderen in de auto wordt daarbij integraal vergoed. Ze worden immers beschouwd als zwakke weggebruikers. Het maakt daarbij niet uit of u bij het ongeval al dan in fout was. Er is echter een belangrijke kanttekening. Zorg ervoor dat u de kinderen reglementair vervoert. Dit betekent één kind per zitplaats. En gordel om. Doet u dit niet, dan kan de verzekeraar de uitbetaalde schadevergoeding achteraf bij u recupereren. Daarnaast zijn er nog twee zwakheden. Bij een ongeval in fout wordt de schade die u aan uw eigen voertuig heeft niet vergoed. U kunt dit opvangen door hiervoor een omniumverzekering af te sluiten. Voorts is ook de lichamelijke schade van de bestuurder zelf niet gedekt bij een ongeval in fout. Dit kan dan weer worden opgevangen door een bestuurdersverzekering te nemen. Maar u kunt ook vragen dat de school deze extra lasten op zich neemt voor de verplaatsingen die u doet op haar vraag, zegt de verzekeringsfederatie Assuralia. Heel wat scholen hebben die uitbreiding trouwens al in hun verzekeringspakket opgenomen. Het kan nuttig zijn om zich bij de directie of bij de ouderraad te informeren of dit al dan niet het geval is. (Belga)