Wie in België eigenaar is van een voertuig dat hij of zij wenst te gebruiken op de openbare weg, moet verplicht een autoverzekering nemen. Meer bepaald moet men minimaal beschikken over een 'BA-autoverzekering'. Deze verzekering dekt je aansprakelijkheid naar derden toe (bijvoorbeeld diegene met wie je een aanrijding had) bij een ongeval waarbij je 'in fout bent'. Als bewijs van die verzekering krijg je een groene kaart, die zich eveneens in je auto moet bevinden.

De sanctie

Wie niet geldig verzekerd rondrijdt, pleegt een strafrechtelijk beteugeld feit. Hij riskeert zware boetes. Bovendien riskeert wie zonder geldige verzekeringsdocumenten aan boord rondrijdt zelfs dat zijn wagen in beslag wordt genomen. Het voertuig blijft dan in beslag tot men kan aantonen dat het voertuig toch verzekerd was op het ogenblik van de controle of tot een geldige verzekering kan worden afgesloten en getoond.

En bij een ongeval?

Indien je een ongeval hebt en de andere bestuurder (die aansprakelijk was voor het ongeval ) is niet verzekerd, dan hoef je nog niet te wanhopen. Er bestaat namelijk zoiets als het (in de praktijk weinig gekende) Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (kortweg GMWF). Dit Fonds komt onder andere tussen als de aansprakelijke automobilist waarmee je een aanrijding had niet verzekerd blijkt te zijn. Het Fonds betaalt je dan uit en tracht achteraf de vergoeding die werd uitgekeerd te verhalen op de aansprakelijke van het ongeval. Het GMWF vergoedt _ als er sprake is van een aanrijding waarvoor een niet-verzekerde bestuurder aansprakelijk is _ zowel de lichamelijke schade (bijvoorbeeld hospitalisatiekosten,...) als de materiële schade aan de wagen die men lijdt.

Hoe aangifte doen?

Om een vergoeding van het GMWF te kunnen ontvangen, moet je een aangifte bij dit Fonds indienen. Je kunt dit online doen via de website http://www.fcga-gmwf.be. Je kunt de aangifte ook opsturen (gebruik hiervoor dan wel een aangetekende brief) naar het GMWF, Liefdadigheidstraat 33 bus 1, 1210 Brussel. Voeg bij je aangifte de bewijsstukken toe (bijvoorbeeld de ongevalsaangifte, eventuele foto's en dergelijke meer). Je moet het schadegeval binnen de vijf jaar via een aangetekend schrijven aangeven bij het Fonds met vraag tot tussenkomst. Let wel, je zult je lichamelijke schade enkel kunnen recupereren als je binnen de 30 dagen vanaf het ongeval aangifte doet bij de politiediensten, behalve indien dat absoluut onmogelijk was door een geval van overmacht.

Wie in België eigenaar is van een voertuig dat hij of zij wenst te gebruiken op de openbare weg, moet verplicht een autoverzekering nemen. Meer bepaald moet men minimaal beschikken over een 'BA-autoverzekering'. Deze verzekering dekt je aansprakelijkheid naar derden toe (bijvoorbeeld diegene met wie je een aanrijding had) bij een ongeval waarbij je 'in fout bent'. Als bewijs van die verzekering krijg je een groene kaart, die zich eveneens in je auto moet bevinden. Wie niet geldig verzekerd rondrijdt, pleegt een strafrechtelijk beteugeld feit. Hij riskeert zware boetes. Bovendien riskeert wie zonder geldige verzekeringsdocumenten aan boord rondrijdt zelfs dat zijn wagen in beslag wordt genomen. Het voertuig blijft dan in beslag tot men kan aantonen dat het voertuig toch verzekerd was op het ogenblik van de controle of tot een geldige verzekering kan worden afgesloten en getoond. Indien je een ongeval hebt en de andere bestuurder (die aansprakelijk was voor het ongeval ) is niet verzekerd, dan hoef je nog niet te wanhopen. Er bestaat namelijk zoiets als het (in de praktijk weinig gekende) Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (kortweg GMWF). Dit Fonds komt onder andere tussen als de aansprakelijke automobilist waarmee je een aanrijding had niet verzekerd blijkt te zijn. Het Fonds betaalt je dan uit en tracht achteraf de vergoeding die werd uitgekeerd te verhalen op de aansprakelijke van het ongeval. Het GMWF vergoedt _ als er sprake is van een aanrijding waarvoor een niet-verzekerde bestuurder aansprakelijk is _ zowel de lichamelijke schade (bijvoorbeeld hospitalisatiekosten,...) als de materiële schade aan de wagen die men lijdt. Om een vergoeding van het GMWF te kunnen ontvangen, moet je een aangifte bij dit Fonds indienen. Je kunt dit online doen via de website http://www.fcga-gmwf.be. Je kunt de aangifte ook opsturen (gebruik hiervoor dan wel een aangetekende brief) naar het GMWF, Liefdadigheidstraat 33 bus 1, 1210 Brussel. Voeg bij je aangifte de bewijsstukken toe (bijvoorbeeld de ongevalsaangifte, eventuele foto's en dergelijke meer). Je moet het schadegeval binnen de vijf jaar via een aangetekend schrijven aangeven bij het Fonds met vraag tot tussenkomst. Let wel, je zult je lichamelijke schade enkel kunnen recupereren als je binnen de 30 dagen vanaf het ongeval aangifte doet bij de politiediensten, behalve indien dat absoluut onmogelijk was door een geval van overmacht.