Als een automobilist een hartaanval of beroerte krijgt achter het stuur en daardoor een ongeval veroorzaakt, kan je hem niet altijd zomaar aansprakelijk stellen voor de schade die je lijdt. Je kan je dan wel richten tot anderen.

Het kan maar moet geen overmacht zijn

De andere bestuurder gaat enkel vrijuit als er sprake is van overmacht in zijnen hoofde. Een hartaanval, beroerte of flauwvallen achter het stuur kan overmacht vormen maar hoeft dat niet te zijn. Zo is er bijvoorbeeld geen overmacht als de bestuurder in kwestie op voorhand afwist van zijn aandoening. Hij had dan alle risico's moeten uitsluiten en niet met de wagen mogen rijden. Bovendien moet het 'onwel' worden zich plots hebben voorgedaan en niet al een tijd voelbaar zijn geweest.

Is er geen overmacht, dan kan je de andere bestuurder (diens verzekeraar) wel degelijk aansprakelijk stellen voor je schade.

Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds

Is er wel sprake van overmacht in hoofde van diegene die het ongeval veroorzaakte, dan kan je als slachtoffer terecht bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Je kan daar een vergoeding vragen. Meer hierover lees je op de website http://www.fcgb-bgwf.be.

Hou er rekening mee dat deze instantie geen vergoeding betaalt aan de bestuurder die het ongeval veroorzaakte ook al gebeurde dit door overmacht in zijnen hoofde.

Omniumverzekering

Misschien sloot je een omniumverzekering af voor je wagen. Is dat het geval dan kan je mogelijks ook terecht bij deze verzekeraar.

Als een automobilist een hartaanval of beroerte krijgt achter het stuur en daardoor een ongeval veroorzaakt, kan je hem niet altijd zomaar aansprakelijk stellen voor de schade die je lijdt. Je kan je dan wel richten tot anderen.De andere bestuurder gaat enkel vrijuit als er sprake is van overmacht in zijnen hoofde. Een hartaanval, beroerte of flauwvallen achter het stuur kan overmacht vormen maar hoeft dat niet te zijn. Zo is er bijvoorbeeld geen overmacht als de bestuurder in kwestie op voorhand afwist van zijn aandoening. Hij had dan alle risico's moeten uitsluiten en niet met de wagen mogen rijden. Bovendien moet het 'onwel' worden zich plots hebben voorgedaan en niet al een tijd voelbaar zijn geweest. Is er geen overmacht, dan kan je de andere bestuurder (diens verzekeraar) wel degelijk aansprakelijk stellen voor je schade.Is er wel sprake van overmacht in hoofde van diegene die het ongeval veroorzaakte, dan kan je als slachtoffer terecht bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Je kan daar een vergoeding vragen. Meer hierover lees je op de website http://www.fcgb-bgwf.be. Hou er rekening mee dat deze instantie geen vergoeding betaalt aan de bestuurder die het ongeval veroorzaakte ook al gebeurde dit door overmacht in zijnen hoofde.Misschien sloot je een omniumverzekering af voor je wagen. Is dat het geval dan kan je mogelijks ook terecht bij deze verzekeraar.