Wanneer bijvoorbeeld je vader overlijdt, bestaat de kans dat je de ouderlijke woning in naakte eigendom erft. Dat betekent dat je eigenaar wordt, maar dat je er niet in kan wonen of huur mag vragen. Je moeder wordt vruchtgebruiker: ze bezit het huis niet, maar mag er wel in wonen zolang ze leeft.

Opdat de woning verzekerd zou blijven, moet ofwel jij ofwel je moeder een brandverzekering hebben en de andere 'rechthebbende' vermelden als verzekerde. Bij de meeste verzekeraars is de andere rechthebbende automatisch meeverzekerd, maar je doet er toch goed aan om dit te checken.

Oude polis blijft gelden

Doorgaans blijft de oude polis gewoon doorlopen, omdat je moeder in het verleden al medeverzekeringnemer was. Uiteraard moet je de verzekeraar inlichten over het overlijden van je vader. Mogelijk moet het rekeningnummer voor de domiciliëring van de premiebetaling aangepast worden.

De inboedel van de woning blijft automatisch meeverzekerd binnen de bestaande brandpolis. Ook schade die de persoonlijke goederen van je moeder kunnen berokkenen aan derden blijft gedekt. Denk bijvoorbeeld aan een overslaande brand door een kortsluiting in een elektrisch toestel.

Nieuwe polis afsluiten

Kies je er echter voor om de lopende polis stop te zetten en zelf een nieuwe brandverzekering voor de woning af te sluiten op jouw eigen naam? Weet dan dat je moeder als vruchtgebruiker zelf nog een aparte dekking moet voorzien wanneer ze haar inboedel wil beschermen.

Wanneer bijvoorbeeld je vader overlijdt, bestaat de kans dat je de ouderlijke woning in naakte eigendom erft. Dat betekent dat je eigenaar wordt, maar dat je er niet in kan wonen of huur mag vragen. Je moeder wordt vruchtgebruiker: ze bezit het huis niet, maar mag er wel in wonen zolang ze leeft.Opdat de woning verzekerd zou blijven, moet ofwel jij ofwel je moeder een brandverzekering hebben en de andere 'rechthebbende' vermelden als verzekerde. Bij de meeste verzekeraars is de andere rechthebbende automatisch meeverzekerd, maar je doet er toch goed aan om dit te checken.Doorgaans blijft de oude polis gewoon doorlopen, omdat je moeder in het verleden al medeverzekeringnemer was. Uiteraard moet je de verzekeraar inlichten over het overlijden van je vader. Mogelijk moet het rekeningnummer voor de domiciliëring van de premiebetaling aangepast worden.De inboedel van de woning blijft automatisch meeverzekerd binnen de bestaande brandpolis. Ook schade die de persoonlijke goederen van je moeder kunnen berokkenen aan derden blijft gedekt. Denk bijvoorbeeld aan een overslaande brand door een kortsluiting in een elektrisch toestel.Kies je er echter voor om de lopende polis stop te zetten en zelf een nieuwe brandverzekering voor de woning af te sluiten op jouw eigen naam? Weet dan dat je moeder als vruchtgebruiker zelf nog een aparte dekking moet voorzien wanneer ze haar inboedel wil beschermen.