Een schuldsaldoverzekering waarborgt de terugbetaling van je woonkrediet bij een overlijden. Hoeveel je daarvoor betaalt, is afhankelijk van het te verzekeren bedrag en de dekking. De premie kan je in één keer betalen (dat zijn soms enkele duizenden euro's), maar periodieke betalingen zijn bij de meeste verzekeraars ook mogelijk.

De keuze tussen een eenmalige premie en een gespreide premiebetaling hangt af van je beschikbaar budget, maar wordt ook bepaald door fiscale overwegingen. Je mag de premies immers inbrengen in je personenbelasting om zo een belastingvermindering te bekomen. Dat gebeurt door ze in je 'fiscale korf' (in het kader van de woonbonus) onder te brengen.

De korf is vol

Wellicht is je fiscale korf echter al volledig opgevuld met de kapitaalaflossingen en betaalde interesten van je woonkrediet. Ze is immers gelimiteerd tot 2.280 euro, plus een bijkomend bedrag van 760 euro gedurende de eerste tien jaar van de lening. Daar komt nog eens 80 euro bij wanneer je drie of meer kinderen ten laste hebt.

Is je korf dus al vol, dan bekom je geen bijkomend belastingvoordeel door je schuldsaldoverzekeringspremies onder te brengen in de woonbonus. Integendeel: dit leidt tot een extra belasting wanneer het verzekerde kapitaal moet uitgekeerd worden bij overlijden. Dat gebeurt via het systeem van een fictieve rente die afhankelijk is van je leeftijd.

Vrije ruimte opvullen

Sluit je je woonkrediet echter op het einde van het jaar af, dan geraakt je fiscale korf tijdens dit allereerste jaar wellicht niet volledig opgevuld met de kapitaalaflossingen en interesten. Om je fiscaal voordeel te maximaliseren, kan je de resterende ruimte in de woonbonus dan wél opvullen met de schuldsaldoverzekeringspremie om zo een optimaal belastingvoordeel te genieten.

Het is dan uiteraard aangewezen om te kiezen voor een eenmalige premie die zorgt voor voldoende gewicht in de fiscale schaal. Is het premiebedrag te groot? In dat geval kan je het restant, dat geen fiscaal voordeel meer oplevert voor het eerste jaar, spreiden over de daaropvolgende jaren.

Aan jou de keuze

Je bent overigens niet verplicht om de premies van je schuldsaldoverzekering aan te geven in je belastingbrief. In dit geval bekom je hierop weliswaar geen extra fiscaal voordeel, maar het grote voordeel hiervan is dat het uitgekeerde kapitaal bij overlijden dan niet belast wordt.

Vergeet bovendien niet tegen je verzekeraar te zeggen dat je geen fiscaal attest wilt.Doe je dat niet dan geeft hij dat door aan de administratie en ontsnap je niet aan de belastingen op je ingelegde kapitaal.

Een schuldsaldoverzekering waarborgt de terugbetaling van je woonkrediet bij een overlijden. Hoeveel je daarvoor betaalt, is afhankelijk van het te verzekeren bedrag en de dekking. De premie kan je in één keer betalen (dat zijn soms enkele duizenden euro's), maar periodieke betalingen zijn bij de meeste verzekeraars ook mogelijk. De keuze tussen een eenmalige premie en een gespreide premiebetaling hangt af van je beschikbaar budget, maar wordt ook bepaald door fiscale overwegingen. Je mag de premies immers inbrengen in je personenbelasting om zo een belastingvermindering te bekomen. Dat gebeurt door ze in je 'fiscale korf' (in het kader van de woonbonus) onder te brengen. Wellicht is je fiscale korf echter al volledig opgevuld met de kapitaalaflossingen en betaalde interesten van je woonkrediet. Ze is immers gelimiteerd tot 2.280 euro, plus een bijkomend bedrag van 760 euro gedurende de eerste tien jaar van de lening. Daar komt nog eens 80 euro bij wanneer je drie of meer kinderen ten laste hebt. Is je korf dus al vol, dan bekom je geen bijkomend belastingvoordeel door je schuldsaldoverzekeringspremies onder te brengen in de woonbonus. Integendeel: dit leidt tot een extra belasting wanneer het verzekerde kapitaal moet uitgekeerd worden bij overlijden. Dat gebeurt via het systeem van een fictieve rente die afhankelijk is van je leeftijd. Sluit je je woonkrediet echter op het einde van het jaar af, dan geraakt je fiscale korf tijdens dit allereerste jaar wellicht niet volledig opgevuld met de kapitaalaflossingen en interesten. Om je fiscaal voordeel te maximaliseren, kan je de resterende ruimte in de woonbonus dan wél opvullen met de schuldsaldoverzekeringspremie om zo een optimaal belastingvoordeel te genieten. Het is dan uiteraard aangewezen om te kiezen voor een eenmalige premie die zorgt voor voldoende gewicht in de fiscale schaal. Is het premiebedrag te groot? In dat geval kan je het restant, dat geen fiscaal voordeel meer oplevert voor het eerste jaar, spreiden over de daaropvolgende jaren. Je bent overigens niet verplicht om de premies van je schuldsaldoverzekering aan te geven in je belastingbrief. In dit geval bekom je hierop weliswaar geen extra fiscaal voordeel, maar het grote voordeel hiervan is dat het uitgekeerde kapitaal bij overlijden dan niet belast wordt. Vergeet bovendien niet tegen je verzekeraar te zeggen dat je geen fiscaal attest wilt.Doe je dat niet dan geeft hij dat door aan de administratie en ontsnap je niet aan de belastingen op je ingelegde kapitaal.