Al twintig jaar biedt de Vlaamse overheid de verzekering gewaarborgd wonen aan. Toch is die dekking bij velen onbekend. Jammer, want ze biedt alleen maar voordelen. Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich er kosteloos mee indekken tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De premies worden betaald door de Vlaamse overheid. Voor de kredietnemer is de verzekering helemaal gratis. Addertjes onder het gras zijn er niet.
...

Al twintig jaar biedt de Vlaamse overheid de verzekering gewaarborgd wonen aan. Toch is die dekking bij velen onbekend. Jammer, want ze biedt alleen maar voordelen. Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich er kosteloos mee indekken tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De premies worden betaald door de Vlaamse overheid. Voor de kredietnemer is de verzekering helemaal gratis. Addertjes onder het gras zijn er niet.Zowel werknemers als zelfstandigen komen ervoor in aanmerking. Bovendien zijn er sinds 15 juni soepelere voorwaarden om er gebruik van te maken. In het verleden was de tussenkomst alleen mogelijk voor zelfstandigen die langdurig ziek - en daardoor arbeidsongeschikt - werden. De dekking is nu uitgebreid tot zelfstandigen die hun activiteiten onvrijwillig moeten stopzetten - bijvoorbeeld door een faillissement - en een overbruggingsrecht of een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling genieten.Ook de tewerkstellingsvoorwaarden werden gewijzigd. Tot voor kort moest de kredietnemer in de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag ononderbroken aan het werk zijn geweest. Voortaan mag hij de tewerkstelling gedurende die periode maximaal tien dagen hebben onderbroken. Ook uitzendkrachten komen nu in aanmerking. Wie in het verleden tewerkgesteld was met een tijdelijk contract, moest minstens een jaar arbeidsprestaties verricht hebben bij dezelfde werkgever. Die voorwaarde is geschrapt. Tijdig aanvragen Het enige wat u de kredietnemer moet doen, is tijdig een aanvraag indienen. Dat kan op deze website tot één jaar vanaf de eerste datum van de geldopname van uw lening. Hij moet minstens 50.000 euro hebben geleend om een woning te kopen of te bouwen, of tenminste 25.000 euro om renovatiewerken uit te voeren. De woning mag door de kredietgever niet hoger zijn geschat dan 320.000 euro (of 368.000 euro in bepaalde gemeenten in Vlaams-Brabant Een bijkomende voorwaarde is dat de kredietnemer geen tweede woning of een andere woning in vruchtgebruik heeft. Bij inkomensverlies neemt de verzekeraar een deel van de aflossingen van de hypothecaire lening over, na een wachttijd van drie maanden en voor een maximumduur van drie jaar. Het bedrag is evenwel beperkt tot 500 euro per maand. Is het krediet afgesloten om een woning te bouwen met een energiepeil dat lager dan of gelijk is aan E70, dan kan het bedrag stijgen tot 600 euro per maand. In dit geval moet de lener wel rekening houden met een inkomensgrens die varieert naargelang uw situatie.