De verzekeraars blijven onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling van verzekeringspremies geven aan bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de coronacrisis. Dat uitstel loopt tot 30 juni 2021. Bedrijven die reeds uitstel kregen, kunnen aanspraak maken op een verlenging, voor zover de totale periode de termijn van negen maanden niet overschrijdt.

Voor personeel in tijdelijke werkloosheid verlengen de verzekeraars de waarborgen inzake pensioenen, uitkeringen bij overlijden, invaliditeit en hospitalisatie in het kader van groepsverzekeringen. Ze worden verlengd tot 31 maart 2021, tenzij de werkgever zich expliciet verzet.

Werkgevers kunnen de premies die samenhangen met de waarborgen eveneens uitstellen tot eind maart 2021. Ook tot 31 maart kunnen klanten in financiële moeilijkheden opschorting blijven genieten van de terugbetaling van hypotheekleningen en schuldsaldo- en brandverzekeringen. Ook hier is verlenging mogelijk voor klanten die al uitstel kregen indien de totale periode niet meer dan negen maanden bedraagt.

Voorts raadt Assuralia iedereen met betalingsproblemen aan contact op te nemen met zijn of haar verzekeraar om eventuele geschikte oplossingen te vinden. Dat geldt ook voor bedrijven die het werk moeten stopzetten en verzekeringscontracten willen opschorten. Sommige verzekeringen passen zich wel automatisch aan. Assuralia beklemtoont wel dat bedrijven zich ook bij onderbreking van de activiteit moeten blijven indekken voor risico's als brand, storm en claims van derden.

Vrijwilligers

Tenslotte worden vrijwilligers in de zorg gratis en automatisch verzekerd. 'Voor de hele sector, voor elke verzekeraar - klein of groot - is het van cruciaal belang om de nodige inspanningen te blijven leveren om zijn klanten te ondersteunen en te blijven beschermen', zegt gedelegeerd bestuurder Hein Lannoy van Assuralia. 'Het is de enige manier om samen deze ongekende crisis het hoofd te bieden.'

De verzekeraars willen ook duurzame initiatieven en investeringen ondersteunen om de Belgische economie erbovenop te helpen. In januari wordt daarvoor een partnerschap uitgewerkt met vicepremier en minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne.

De verzekeraars blijven onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling van verzekeringspremies geven aan bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de coronacrisis. Dat uitstel loopt tot 30 juni 2021. Bedrijven die reeds uitstel kregen, kunnen aanspraak maken op een verlenging, voor zover de totale periode de termijn van negen maanden niet overschrijdt.Voor personeel in tijdelijke werkloosheid verlengen de verzekeraars de waarborgen inzake pensioenen, uitkeringen bij overlijden, invaliditeit en hospitalisatie in het kader van groepsverzekeringen. Ze worden verlengd tot 31 maart 2021, tenzij de werkgever zich expliciet verzet.Werkgevers kunnen de premies die samenhangen met de waarborgen eveneens uitstellen tot eind maart 2021. Ook tot 31 maart kunnen klanten in financiële moeilijkheden opschorting blijven genieten van de terugbetaling van hypotheekleningen en schuldsaldo- en brandverzekeringen. Ook hier is verlenging mogelijk voor klanten die al uitstel kregen indien de totale periode niet meer dan negen maanden bedraagt.Voorts raadt Assuralia iedereen met betalingsproblemen aan contact op te nemen met zijn of haar verzekeraar om eventuele geschikte oplossingen te vinden. Dat geldt ook voor bedrijven die het werk moeten stopzetten en verzekeringscontracten willen opschorten. Sommige verzekeringen passen zich wel automatisch aan. Assuralia beklemtoont wel dat bedrijven zich ook bij onderbreking van de activiteit moeten blijven indekken voor risico's als brand, storm en claims van derden.Tenslotte worden vrijwilligers in de zorg gratis en automatisch verzekerd. 'Voor de hele sector, voor elke verzekeraar - klein of groot - is het van cruciaal belang om de nodige inspanningen te blijven leveren om zijn klanten te ondersteunen en te blijven beschermen', zegt gedelegeerd bestuurder Hein Lannoy van Assuralia. 'Het is de enige manier om samen deze ongekende crisis het hoofd te bieden.'De verzekeraars willen ook duurzame initiatieven en investeringen ondersteunen om de Belgische economie erbovenop te helpen. In januari wordt daarvoor een partnerschap uitgewerkt met vicepremier en minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne.