De meeste ziekenfondsen bieden naast de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering een extra tandverzekering aan, of een ruimere verzekering met extra terugbetalingen voor tandzorg. Daarnaast biedt de private verzekeraar DKV sinds 2011 ook tandverzekeringen aan. De dekking van de private verzekeringen is ruimer en de terugbetalingsplafonds liggen hoger, maar de maandelijkse premies zijn navenant.
...

De meeste ziekenfondsen bieden naast de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering een extra tandverzekering aan, of een ruimere verzekering met extra terugbetalingen voor tandzorg. Daarnaast biedt de private verzekeraar DKV sinds 2011 ook tandverzekeringen aan. De dekking van de private verzekeringen is ruimer en de terugbetalingsplafonds liggen hoger, maar de maandelijkse premies zijn navenant.U kunt geen tandverzekering meer afsluiten op het moment dat uw gebit al in zeer slechte staat is. "De uitsluitingen hangen af van product tot product", zegt Hervé Bourel, directielid bij DKV. "Voor Plan Tandzorg bijvoorbeeld hanteren we criteria zoals de actuele staat van het gebit bij afsluiten van het contract."DKV Smile - de tandverzekering met de meest uitgebreide dekking - kan u gewoonweg niet meer afsluiten als u al meer dan drie tanden kwijt bent. Als u één tand kwijt bent, dan kan u wel nog een verzekeringscontract afsluiten, maar dan valt het vervangen van die tand niet onder de dekking van het contract. Het is dus zaak een verzekering af te sluiten voor de problemen zich aandienen, want er zijn ook wachttijden.De ziekenfondsen zijn wat minder streng, maar ook daar kunnen er uitsluitingen zijn. Bij Dentalia Plus, de tandverzekering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, kunt u maar aansluiten tot en met 64 jaar. Wie voor die leeftijd aangesloten is, kan wel levenslang verzekerd blijven.Hoe jonger u aansluit, hoe lager de maandelijkse premie. Stel dat u bij het Dentaplan van de Socialistische Mutualiteiten aansluit op uw 60ste, dan betaalt u 25,46 euro per maand. Als u voor uw 45ste was aangesloten bij Dentaplan, dan zou u vanaf 60 jaar elke maand 14,95 euro premie betalen ofwel 10,51 euro minder.Dat is ook logisch, omdat de meeste mensen pas op latere leeftijd problemen krijgen met hun gebit. Het kan best zijn dat u jarenlang premies betaalt zonder er iets voor terug te krijgen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals een kind dat bij een ongeval een of meerdere tanden verliest en een prothese nodig heeft. Protheses zijn voor jonge mensen doorgaans niet gedekt door de sociale zekerheid.Bij sommige ziekenfondsen zijn bijkomende terugbetalingen inbegrepen in het gewone lidgeld. De leden van de CM bijvoorbeeld kunnen 20 procent terugkrijgen van de factuur voor het plaatsen van kronen, bruggen, implantaten of uitneembare protheses. Voor wie jonger is dan 19 jaar is er een maximale terugbetaling van 360 euro over twee kalenderjaren. Voor volwassenen is er een maximum van 180 euro over twee kalenderjaren. Voor tandzorgen waarvoor geen wettelijke terugbetaling is, zoals kroon- en brugwerk, betalen de socialistische ziekenfondsen De VoorZorg en Bond Moyson 15 procent terug, met een maximum van 200 euro per twee jaar en een franchise van 25 euro voor rekening van de leden.We moeten er wel bij vertellen dat u voor het plaatsen van een kroon nog met enkele honderden euro's weg kan komen, maar bij een brug spreken we gauw over enkele duizenden euro's. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van tandarts tot tandarts. De beslissing om bij het ene of het andere ziekenfonds aan te sluiten, moet u dus niet laten afhangen van de kleine extra's voor tandzorg die sommige ziekenfondsen voorzien, bovenop de wettelijke terugbetalingen.Maar wanneer u bij een ziekenfondsen bent aangesloten, is er geen goede reden om de bestaande voordelen te laten liggen. Het is maar een kleine moeite om uit te zoeken of uw ziekenfonds naast de wettelijke verplichtingen tussenkomst in de tandzorg of niet.Bij de Christelijke Mutualiteiten kunnen de leden via het CM Mediko Plan tot 500 euro per jaar terugkrijgen voor tandprothesen en implantaten, en tot 500 euro per jaar voor paradontologie. Voor kinderen is er in het CM Mediko Plan een terugbetaling van maximum 500 euro voor orthodontie. Als volwassene kan u nog eens 500 euro voor orthodontie terugkrijgen. Deze verzekering gaat over meer dan tandzorg alleen en komt ook tussenbeide voor brillen, hoorapparaten, reisvaccinaties, enzovoort. Een gezin van vier, de ouders jonger dan 35 jaar en de kinderen jonger dan 9 jaar, betaalt 59,22 euro per maand.Dentalia Plus is de tandverzekering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Die moet u voor het hele gezin afsluiten en geeft recht op terugbetalingen tot 1250 euro per persoon en per jaar voor tandzorg. De maandelijkse gezinsbijdrage schommelt afhankelijk van de leeftijd van de ouders en de kinderen. Een gezin van vier, waarvan de ouders in de dertig zijn en de kinderen jonger dan vier, is voor 20,76 euro per maand verzekerd. Als datzelfde gezin van vier wacht tot de kinderen volwassen zijn en de ouders in de zestig, dan stijgt de maandelijkse gezinsbijdrage naar 68,42 euro per maand.Dentaplan van de Socialistische Mutualiteiten kan u enkel voor uw kind afsluiten als ook een van de ouders zich laat verzekeren, maar u hoeft niet per se het hele gezin te verzekeren. Het verschil in premies tussen Dentaplan en Dentalia Plus is een kwestie van enkele centen. Bij Dentaplan is er een maximale terugbetaling die met 1367,37 euro iets hoger ligt. Maar het is een beetje appelen met peren vergelijken, omdat er andere voorwaarden gelden voor elke verzekering. Er zijn verschillende wachttijden voor verschillende zaken. De plafonds voor terugbetalingen voor specifieke behandelingen verschillen.De DKV Smile-verzekering is min of meer te vergelijken met de tandverzekeringen van de ziekenfondsen. Alle tandzorgen zullen voor 80 procent terugbetaald worden, met een maximum van 1500 euro per jaar. Een dertigjarige kan die verzekering hebben voor 11,84 euro per maand, een veertigjarige voor 13,56 euro per maand en een vijftigjarige voor 17,95 euro per maand. Voor een gezin van vier kom je bijna dubbel zo duur uit als bij Dentalia Plus en Dentaplan. Met een DKV Plan Tandzorg is er een veel hoger maximum voor de terugbetalingen van 5.243,26 euro per verzekerde persoon, maar de maandelijkse premie ligt ook hoger.