Als je aan een familielid een som geld leent, verwacht je dat de ontlener dit spontaan terugbetaalt op de afgesproken einddatum of op het moment dat jij het geld terugvraagt. Helaas gebeurt dat niet altijd. De ontlener beweert wel eens dat er sprake was van een schenking en dat hij de ontvangen som helemaal niet moet terugbetalen.

Bewijs

Bij een discussie moet jij kunnen bewijzen dat je een lening gaf. Daar durft het schoentje wel eens te wringen. De wet zegt namelijk dat overeenkomsten met een waarde boven de 375 euro moeten worden bewezen met een geschrift.

Om het bewijs van een lening te kunnen leveren, moet er dus een overeenkomst worden opgemaakt. Een modelovereenkomst vind je hier. Het volstaat niet aan te tonen dat je een som geld gaf of die overschreef op de rekening van de ontlener.

De inhoud

Maak een overeenkomst op waarin je aangeeft welke som je leent, voor welke termijn de lening wordt gegeven en of er al dan niet een intrest verschuldigd is. Zijn er meerdere ontleners, bijvoorbeeld je kleinkind en zijn vriendin, bepaal dan dat ze hoofdelijk gehouden zijn tot terugbetaling.

Zorg er alleszins voor dat alle partijen de overeenkomst ondertekenen. Weetje: je moet het contract opmaken in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn. Bovendien moet elke partij een origineel krijgen. Doe je dat niet, dan is het opgemaakte bewijs niet geldig. (JR)

Als je aan een familielid een som geld leent, verwacht je dat de ontlener dit spontaan terugbetaalt op de afgesproken einddatum of op het moment dat jij het geld terugvraagt. Helaas gebeurt dat niet altijd. De ontlener beweert wel eens dat er sprake was van een schenking en dat hij de ontvangen som helemaal niet moet terugbetalen.Bij een discussie moet jij kunnen bewijzen dat je een lening gaf. Daar durft het schoentje wel eens te wringen. De wet zegt namelijk dat overeenkomsten met een waarde boven de 375 euro moeten worden bewezen met een geschrift. Om het bewijs van een lening te kunnen leveren, moet er dus een overeenkomst worden opgemaakt. Een modelovereenkomst vind je hier. Het volstaat niet aan te tonen dat je een som geld gaf of die overschreef op de rekening van de ontlener. Maak een overeenkomst op waarin je aangeeft welke som je leent, voor welke termijn de lening wordt gegeven en of er al dan niet een intrest verschuldigd is. Zijn er meerdere ontleners, bijvoorbeeld je kleinkind en zijn vriendin, bepaal dan dat ze hoofdelijk gehouden zijn tot terugbetaling. Zorg er alleszins voor dat alle partijen de overeenkomst ondertekenen. Weetje: je moet het contract opmaken in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn. Bovendien moet elke partij een origineel krijgen. Doe je dat niet, dan is het opgemaakte bewijs niet geldig. (JR)