Om deze vraag te beantwoorden, is het van belang te weten onder welk huwelijksvermogensstelsel je was gehuwd.

Scheiding van goederen

Ben je gehuwd geweest met een huwelijkscontract onder een stelsel van scheiding van goederen, dan is er normaal geen probleem. De uitkering in het kader van een groepsverzekering of pensioenfonds op je werk komt dan normalerwijze integraal aan jou toe.

Wettelijk stelsel

Als je geen huwelijkscontract hebt afgesloten, dan ben je automatisch gehuwd onder het wettelijk stelsel. Bij dit stelsel van scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten liggen de zaken anders. In de wet staat er voor deze situatie dat het kapitaal van een levens- of groepsverzekering toekomt aan diegene die de begunstigde is van de verzekering.

In de praktijk wordt er gekeken naar het soort groepsverzekering of pensioenfonds waarvan men de begunstigde is. Gaat het om een 'spaarformule' - zoals dat meestal het geval is bij een groepsverzekering - dan is de kans groot dat je ex daarin kan delen.

Verdeling gemeenschappelijk vermogen na echtscheiding

Rijst dan nog de vraag hoe de voordelen uit een groepsverzekering bij de vereffening van de huwelijksgemeenschap moeten worden verdeeld als deze voordelen in het gemeenschappelijk vermogen vallen (wat dus meestal het geval zal zijn). Daarbij kunnen er zich twee mogelijke situaties voordoen.

Vooreerst kan het gebeuren dat de groepsverzekering al is uitgekeerd. De uitkering zal dan gewoon moeten worden verdeeld in twee gelijke helften. Vaak gebeurde de uitkering op het moment van de echtscheiding en van de ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen nog niet.

In de praktijk wordt in zulk geval de 'afkoopwaarde' - dit zijn de gekapitaliseerde premies - van de groepsverzekering op het ogenblik van echtscheiding bekeken. De ex-echtgeno(o)t(e) kan aanspraken maken op de helft van deze afkoopwaarde.

Voor alle duidelijkheid; een groepsverzekering moet niet worden beëindigd als er zich een echtscheiding voordoet. Het contract blijft gewoon doorlopen. De groepsverzekeraar zal zijn verplichtingen blijven nakomen, ofwel op het moment van overlijden, ofwel bij pensionering en dit volgens de bepalingen die in het contract zijn opgenomen. (JS)

Om deze vraag te beantwoorden, is het van belang te weten onder welk huwelijksvermogensstelsel je was gehuwd. Ben je gehuwd geweest met een huwelijkscontract onder een stelsel van scheiding van goederen, dan is er normaal geen probleem. De uitkering in het kader van een groepsverzekering of pensioenfonds op je werk komt dan normalerwijze integraal aan jou toe. Als je geen huwelijkscontract hebt afgesloten, dan ben je automatisch gehuwd onder het wettelijk stelsel. Bij dit stelsel van scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten liggen de zaken anders. In de wet staat er voor deze situatie dat het kapitaal van een levens- of groepsverzekering toekomt aan diegene die de begunstigde is van de verzekering. Rijst dan nog de vraag hoe de voordelen uit een groepsverzekering bij de vereffening van de huwelijksgemeenschap moeten worden verdeeld als deze voordelen in het gemeenschappelijk vermogen vallen (wat dus meestal het geval zal zijn). Daarbij kunnen er zich twee mogelijke situaties voordoen. Vooreerst kan het gebeuren dat de groepsverzekering al is uitgekeerd. De uitkering zal dan gewoon moeten worden verdeeld in twee gelijke helften. Vaak gebeurde de uitkering op het moment van de echtscheiding en van de ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen nog niet. In de praktijk wordt in zulk geval de 'afkoopwaarde' - dit zijn de gekapitaliseerde premies - van de groepsverzekering op het ogenblik van echtscheiding bekeken. De ex-echtgeno(o)t(e) kan aanspraken maken op de helft van deze afkoopwaarde. Voor alle duidelijkheid; een groepsverzekering moet niet worden beëindigd als er zich een echtscheiding voordoet. Het contract blijft gewoon doorlopen. De groepsverzekeraar zal zijn verplichtingen blijven nakomen, ofwel op het moment van overlijden, ofwel bij pensionering en dit volgens de bepalingen die in het contract zijn opgenomen. (JS)