Wanneer u een studentenkamer huurt, staat meestal in het huurcontract vermeld dat u zich dient in te dekken tegen schade door bijvoorbeeld brand of wateroverlast. Dat is niet verwonderlijk, want op kot kan weleens iets foutlopen: een kookpot die te lang op het vuur blijft staan, een douchekraan die niet goed werd dichtgedraaid,... Volgens de wet bent u dan als huurder burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit, tenzij u kunt bewijzen dat die het gevolg is van overmacht of van een fout door derden.
...