Sinds 1 juli 2018 verplicht de wet Peeters-Borsus bepaalde bouwprofessionals hun tienjarige aansprakelijkheid voor fouten te verzekeren bij specifieke opdrachten. De verplichting geldt voor nieuwbouw- en renovatiewerken van woningen in België. De verzekering is enerzijds vereist voor aannemers die onroerende ruwbouwwerken (water- en winddicht) uitvoeren waarvoor de tussenkomst van een architect wettelijk verplicht is en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 30 juni 2018.
...