Je kind rijdt met zijn fiets tegen de auto van de buren waardoor de spiegel afbreekt. Bij een spel met enkele vriendjes wordt met stenen gegooid en sneuvelt er een raam. Of je kind breekt een vaas op het moment dat je samen met hem in een winkel rondkijkt. In welke mate draai je als ouder op voor de kosten?

Toerekeningsvatbaar

Je kind kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor de fouten die het begaat van zodra het voldoende toerekeningsvatbaar en oud genoeg is. Dit moet geval per geval nagegaan worden en hangt af van kind tot kind.

Bij een discussie, houdt de rechtbank onder andere rekening met de aard van de feiten die gebeurden en de leeftijd, de intellectuele ontwikkeling, de sociale omgeving en de opvoeding van het kind. De tendens is dat tot de leeftijd van 6 à 8 jaar een kind niet zelf aansprakelijk wordt gesteld, terwijl dit bij een kind van 10 à 12 jaar of ouder meestal wel het geval is.

Aansprakelijkheid

Je minderjarig kind heeft vaak niet de nodige financiële middelen om de schadevergoeding zelf te betalen. De wet bepaalt dat je als ouder dan ook aansprakelijk bent voor de daden van je kind. Het volstaat daarvoor dat het kind een fout beging en minderjarig was op het moment van de feiten. Grootouders zijn niet aansprakelijk voor de daden van hun kleinkinderen.

Dubbel bewijs

Je kunt aan je aansprakelijkheid ontsnappen door een dubbel bewijs te leveren. Je moet kunnen bewijzen dat je geen enkele fout in het toezicht en in de opvoeding hebt begaan. Dat bewijs is allesbehalve eenvoudig.

Goed toezicht uitoefenen betekent dat je ervoor zorgt in de buurt te zijn of dat je er op toeziet dat een derde die toezicht kan uitoefenen in de buurt is. De vereiste van toezicht neemt af naarmate je kind ouder wordt. Is je kind op school en veroorzaakt het daar de schade - bijvoorbeeld door te vechten met een klasgenoot - dan gelden dezelfde regels. Je kan dan immers aantonen dat je geen toezicht kon houden.

De verzekering betaalt

Heb je een familiale verzekering afgesloten, dan betaalt die de schadevergoeding als je kind een onrechtmatige daad begaat. Dit is enkel zo voor schade die je kind toebrengt aan anderen en niet voor schade aan je eigen goederen -bijvoorbeeld je kind breekt iets in je eigen huis. De verzekering komt ook niet tussen als er sprake is van contractuele schade.(JS)

Je kind rijdt met zijn fiets tegen de auto van de buren waardoor de spiegel afbreekt. Bij een spel met enkele vriendjes wordt met stenen gegooid en sneuvelt er een raam. Of je kind breekt een vaas op het moment dat je samen met hem in een winkel rondkijkt. In welke mate draai je als ouder op voor de kosten?Je kind kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor de fouten die het begaat van zodra het voldoende toerekeningsvatbaar en oud genoeg is. Dit moet geval per geval nagegaan worden en hangt af van kind tot kind. Bij een discussie, houdt de rechtbank onder andere rekening met de aard van de feiten die gebeurden en de leeftijd, de intellectuele ontwikkeling, de sociale omgeving en de opvoeding van het kind. De tendens is dat tot de leeftijd van 6 à 8 jaar een kind niet zelf aansprakelijk wordt gesteld, terwijl dit bij een kind van 10 à 12 jaar of ouder meestal wel het geval is. Je kunt aan je aansprakelijkheid ontsnappen door een dubbel bewijs te leveren. Je moet kunnen bewijzen dat je geen enkele fout in het toezicht en in de opvoeding hebt begaan. Dat bewijs is allesbehalve eenvoudig. Goed toezicht uitoefenen betekent dat je ervoor zorgt in de buurt te zijn of dat je er op toeziet dat een derde die toezicht kan uitoefenen in de buurt is. De vereiste van toezicht neemt af naarmate je kind ouder wordt. Is je kind op school en veroorzaakt het daar de schade - bijvoorbeeld door te vechten met een klasgenoot - dan gelden dezelfde regels. Je kan dan immers aantonen dat je geen toezicht kon houden. Heb je een familiale verzekering afgesloten, dan betaalt die de schadevergoeding als je kind een onrechtmatige daad begaat. Dit is enkel zo voor schade die je kind toebrengt aan anderen en niet voor schade aan je eigen goederen -bijvoorbeeld je kind breekt iets in je eigen huis. De verzekering komt ook niet tussen als er sprake is van contractuele schade.(JS)