Heel wat (vooral Latijns-Amerikaanse) landen worden getroffen door het zikavirus. Vooral zwangere vrouwen die naar deze gebieden reizen, lopen gevaar. Het virus zou immers microcefalie in de hand werken, een aandoening die leidt tot schedelafwijkingen bij foetussen. Zowel de FOD Buitenlandse Zaken als de FOD Volksgezondheid raadt zwangere vrouwen alvast aan om hun reis naar een risicoland uit te stellen. Die aanbeveling geldt ook voor vrouwen met een zwangerschapswens, en zelfs voor mannen van wie de partner zwanger is of dat wil worden.
...