Heel wat (vooral Latijns-Amerikaanse) landen worden getroffen door het zikavirus. Vooral zwangere vrouwen die naar deze gebieden reizen, lopen gevaar. Het virus zou immers microcefalie in de hand werken, een aandoening die leidt tot schedelafwijkingen bij foetussen. Zowel de FOD Buitenlandse Zaken als de FOD Volksgezondheid raadt zwangere vrouwen alvast aan om hun reis naar een risicoland uit te stellen. Die aanbeveling geldt ook voor vrouwen met een zwangerschapswens, en zelfs voor mannen van wie de partner zwanger is of dat wil worden.
...

Heel wat (vooral Latijns-Amerikaanse) landen worden getroffen door het zikavirus. Vooral zwangere vrouwen die naar deze gebieden reizen, lopen gevaar. Het virus zou immers microcefalie in de hand werken, een aandoening die leidt tot schedelafwijkingen bij foetussen. Zowel de FOD Buitenlandse Zaken als de FOD Volksgezondheid raadt zwangere vrouwen alvast aan om hun reis naar een risicoland uit te stellen. Die aanbeveling geldt ook voor vrouwen met een zwangerschapswens, en zelfs voor mannen van wie de partner zwanger is of dat wil worden. Wat als je zelf een reis naar een risicogebied hebt gepland: kan je die dan annuleren of uitstellen? De meeste Belgische reisorganisatoren zijn alvast bereid om de vakantie bij een officieel negatief reisadvies voor de bestemming kosteloos om te boeken of te annuleren. 'De FOD Buitenlandse Zaken kan echter geen officiële reisadviezen op het vlak van gezondheid uitvaardigen', weet Antoon van Eeckhout, voorzitter van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus. 'Dat kan alleen door een arts of door een medische instelling.' 'Het staat de reisorganisator sowieso vrij om de officiële adviezen op te volgen of niet', zegt van Eeckhout. 'In de praktijk hangt alles af van de precieze omstandigheden. Heeft de reisorganisator al voorschotten betaald aan zijn leverancier die hij niet meer kan recupereren? Gaat het om een goede klant of om een toevallige klant? Gaat het om een echt risico? Al deze factoren spelen mee bij de uiteindelijke beslissing.' 'Iedere reisorganisator mag inderdaad zelf beslissen', bevestigt Geert Raes van de Association of Belgian Tour Operators. 'De meeste Belgische reisorganisatoren willen uiteraard zo veel mogelijk risico's uitsluiten. In geval van een gevaar in het kader van het zikavirus zal een bewijs van de bestaande zwangerschap weliswaar essentieel zijn.' Voor vrouwen met een kinderwens op korte termijn - waarvoor het risico eveneens hoog is -, ligt zoiets uiteraard moeilijker. Wat als je een annulatieverzekering hebt afgesloten voor een reis naar een risicogebied, eventueel binnen een reisbijstandspolis? 'Het antwoord hangt af van de polisvoorwaarden, en die kunnen verschillen naargelang de verzekeraar', zegt Wauthier Robyns van Assuralia, de Belgische vereniging van verzekeringsmaatschappijen. Een rondvraag bij een aantal verzekeraars bevestigt inderdaad dat sommige spelers flexibeler zijn dan andere.AG Insurance en BNP Paribas Fortis verkopen de NoGo-annulatieverzekering van Europ Assistance. Die voorziet niet in een financiële tussenkomst bij het annuleren van een reis omwille van het zikavirus. 'Het is immers aan de touroperator of vliegtuigmaatschappij om de klant te vergoeden of een alternatieve bestemming of andere vlucht voor te stellen', klinkt het daar. Ook bij ING en Ethias geldt het zikavirus niet als een geldige reden voor de opzegging van je reis binnen het kader van de annulatieverzekering. Heb je een reisannulatieverzekering bij KBC afgesloten (apart van de annulatieverzekering die eventueel gekoppeld is aan je kredietkaart), dan kan je reis wél geannuleerd worden op basis van het zikavirus. 'Een voorwaarde is wel dat het negatief reisadvies pas geldt van na de datum waarop je die reis geboekt hebt', zegt woordvoerder Ilse De Muyer. 'Wanneer de verzekerde een zwangere vrouw, een vrouw die in de nabije toekomst zwanger zal zijn of een zuigeling is, dan kunnen ook alle andere verzekerde personen binnen het gezin mee annuleren.'