Bij noodweer is er veelal niemand aansprakelijk voor de schade die je lijdt. Dat betekent dat je voor de schade aan je huis, auto,... in principe zelf opdraait tenzij je een verzekering hebt die tussenkomt of tenzij het noodweer wordt erkend als ramp en je een vergoeding kunt krijgen van het rampenfonds.

Op die regel bestaat een uitzondering als de schade 'onrechtstreeks' wordt veroorzaakt door hagel. Dit is bijvoorbeeld het geval als een andere wagen op het gladde wegdek slipt en tegen je wagen terechtkomt. Hetzelfde geldt als het tuinmeubilair van je buren door het onweer in je tuin terecht komt en daar schade veroorzaakt. In die gevallen kan je de andere automobilist of je buur - of meestal hun verzekering - je schade laten vergoeden.

Je auto beschadigd

Werd je wagen beschadigd door een storm - je voorruit is aan diggelen of er zijn tal van putjes in de wagen - dan dekt de wettelijk verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering deze schade niet. Deze polis dekt alleen de schadevergoeding die je moet betalen als je aansprakelijk bent voor een ongeval.

Lag door hagel het wegdek glad en kwam je al slippend terecht tegen een andere wagen, dan betaalt je autoverzekering de schade aan de andere wagen wel. Hebt je een omniumverzekering, dan kan je je schade wel laten vergoeden door je verzekeraar.

Een dergelijke polis bevat een dekking voor hagelschade. Je moet soms rekening houden met een bepaalde vrijstelling (franchise). Dit hangt af van de polis die je afsloot.

Je woning beschadigd

Heb je ten gevolge van hagel of storm schade aan je huis, dan dekt je woningverzekering die. Dit is bijvoorbeeld het geval als het glas van je veranda kapot werd 'gehageld', als een glazen koepel beschadigd werd of de zonnepanelen op je woning door de hagel 'geraakt' werden. Voorwaarde is natuurlijk dat u zo'n verzekering hebt afgesloten; je bent namelijk niet wettelijk verplicht zulke verzekering te hebben.

Bij schade aan sommige bijgebouwen, tuinmeubelen,... is het al heel wat minder zeker dat de brandverzekeraar ook tussenkomt. Wat buitenhuis staat, is in principe niet verzekerd. De reden daarvoor is dat men ervan uitgaat dat je die zaken (bijvoorbeeld tuinmeubelen) tijdig in veiligheid kunt brengen. Kijk je polis na of deze schade ook voor vergoeding in aanmerking komt.

De wet laat nu eenmaal toe heel wat van deze zaken uit te sluiten. Gaan je tuinmeubelen 'vliegen' en komen die bij de buren terecht waar ze schade veroorzaken, dan kan je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. Werd je woning door het noodweer onbewoonbaar, dan kunnen ook de huisvestingskosten vergoed worden.

Welke maatregelen neemt u?

Als er zich een schadegeval voordoet, dan zorg je best voor zoveel mogelijk bewijzen. Neem foto's van de hagel, als dat kan, en van de schade. Kan je hagelbollen bijhouden in je diepvries, dan is het aangewezen dat te doen. Contacteer zo snel mogelijk je verzekeraar en laat een dossier aanmaken.

Je kunt de herstellingen doen die nodig zijn om de schade niet erger te maken en de gevolgen ervan te beperken. Voor definitieve herstellingen wacht je best op het fiat van de verzekering of tot het moment dat ze een expert langs stuurden.

Een vergoeding via het Rampenfonds

Kan je je schade niet verhalen op een verzekering, dan kan je eventueel nog terugvallen op het zogenaamde Rampenfonds. Voorwaarde hiervoor is dat storm wordt erkend als ramp. Vooraleer dit gebeurt, moet een ganse procedure doorlopen worden waarbij uiteindelijk de Ministerraad beslist of er sprake is van een ramp.

De uitzonderlijke aard van de gebeurtenis wordt vastgesteld aan de hand van wetenschappelijke criteria. Ook de financiële impact van de ramp speelt een rol. (JS)

Bij noodweer is er veelal niemand aansprakelijk voor de schade die je lijdt. Dat betekent dat je voor de schade aan je huis, auto,... in principe zelf opdraait tenzij je een verzekering hebt die tussenkomt of tenzij het noodweer wordt erkend als ramp en je een vergoeding kunt krijgen van het rampenfonds. Op die regel bestaat een uitzondering als de schade 'onrechtstreeks' wordt veroorzaakt door hagel. Dit is bijvoorbeeld het geval als een andere wagen op het gladde wegdek slipt en tegen je wagen terechtkomt. Hetzelfde geldt als het tuinmeubilair van je buren door het onweer in je tuin terecht komt en daar schade veroorzaakt. In die gevallen kan je de andere automobilist of je buur - of meestal hun verzekering - je schade laten vergoeden.Werd je wagen beschadigd door een storm - je voorruit is aan diggelen of er zijn tal van putjes in de wagen - dan dekt de wettelijk verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering deze schade niet. Deze polis dekt alleen de schadevergoeding die je moet betalen als je aansprakelijk bent voor een ongeval. Lag door hagel het wegdek glad en kwam je al slippend terecht tegen een andere wagen, dan betaalt je autoverzekering de schade aan de andere wagen wel. Hebt je een omniumverzekering, dan kan je je schade wel laten vergoeden door je verzekeraar. Een dergelijke polis bevat een dekking voor hagelschade. Je moet soms rekening houden met een bepaalde vrijstelling (franchise). Dit hangt af van de polis die je afsloot. Heb je ten gevolge van hagel of storm schade aan je huis, dan dekt je woningverzekering die. Dit is bijvoorbeeld het geval als het glas van je veranda kapot werd 'gehageld', als een glazen koepel beschadigd werd of de zonnepanelen op je woning door de hagel 'geraakt' werden. Voorwaarde is natuurlijk dat u zo'n verzekering hebt afgesloten; je bent namelijk niet wettelijk verplicht zulke verzekering te hebben. Bij schade aan sommige bijgebouwen, tuinmeubelen,... is het al heel wat minder zeker dat de brandverzekeraar ook tussenkomt. Wat buitenhuis staat, is in principe niet verzekerd. De reden daarvoor is dat men ervan uitgaat dat je die zaken (bijvoorbeeld tuinmeubelen) tijdig in veiligheid kunt brengen. Kijk je polis na of deze schade ook voor vergoeding in aanmerking komt. De wet laat nu eenmaal toe heel wat van deze zaken uit te sluiten. Gaan je tuinmeubelen 'vliegen' en komen die bij de buren terecht waar ze schade veroorzaken, dan kan je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. Werd je woning door het noodweer onbewoonbaar, dan kunnen ook de huisvestingskosten vergoed worden. Als er zich een schadegeval voordoet, dan zorg je best voor zoveel mogelijk bewijzen. Neem foto's van de hagel, als dat kan, en van de schade. Kan je hagelbollen bijhouden in je diepvries, dan is het aangewezen dat te doen. Contacteer zo snel mogelijk je verzekeraar en laat een dossier aanmaken. Een vergoeding via het RampenfondsKan je je schade niet verhalen op een verzekering, dan kan je eventueel nog terugvallen op het zogenaamde Rampenfonds. Voorwaarde hiervoor is dat storm wordt erkend als ramp. Vooraleer dit gebeurt, moet een ganse procedure doorlopen worden waarbij uiteindelijk de Ministerraad beslist of er sprake is van een ramp. De uitzonderlijke aard van de gebeurtenis wordt vastgesteld aan de hand van wetenschappelijke criteria. Ook de financiële impact van de ramp speelt een rol. (JS)