Als je door jouw fout schade veroorzaakt aan iemand anders, dan kan je daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Weet dat dit sneller kan gebeuren dan je denkt. Zo kan het bijvoorbeeld volstaan dat je in een winkel iets laat vallen, met je fiets tegen een geparkeerde auto rijdt of dat je hond - door de straat over te steken - een verkeersongeval veroorzaakt. Door een familiale verzekering af te sluiten kan je je tegen zulke schadegevallen verzekeren.

Wat is een familiale verzekering?

Een familiale verzekering dekt je zogenaamde burgerlijke aansprakelijkheid tegenover andere personen. De verzekering komt dus tussen in gevallen waarin je aansprakelijk gesteld wordt voor een feit waardoor schade aan iemand anders wordt veroorzaakt. Ook de personen waarvoor de verzekeringnemer verantwoordelijk is, worden in de verzekering gedekt. De familiale verzekering verzekert materiële, lichamelijke en andere vormen van schade.

Hou er rekening mee dat contractuele geschillen waarbij je betrokken raakt in principe niet gedekt zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geval dat je als huurder schade veroorzaakt in het huis dat je huurt of dat je een machine die eigendom is van je buren (verkeerd) gebruikt waardoor er schade aan wordt veroorzaakt. Een familiale verzekering dekt ook geen schade aan je eigen goederen. Zo kan je bijvoorbeeld geen vergoeding vragen van je familiale verzekeraar als je een elektrisch toestel dat je eigendom is, laat vallen waardoor dat stuk is.

Je kan zo'n familiale verzekering aangaan bij nagenoeg elke verzekeringsmaatschappij. Vergelijk daarbij de concrete waarborgen die worden aangeboden en de verzekeringspremie die wordt gevraagd. Deze waarborgen en de aangerekende premie kunnen nu eenmaal verschillen van maatschappij tot maatschappij. Hou er ook rekening mee dat er afhankelijk van de polis waarvoor je kiest bijvoorbeeld al dan niet een franchise van toepassing kan zijn. Het is dus belangrijk op zoek te gaan naar de meest geschikte verzekering voor jou (onder andere op het vlak van de waarborgen) tegen de beste prijs.

Is het wettelijk verplicht?

Hoewel vele mensen zo'n verzekering hebben, ben je wettelijk gezien niet verplicht om een familiale verzekering af te sluiten. Het is dus ieders vrije keuze dat te doen of niet. Toch is het aangewezen op dit vlak geen risico te nemen en zo'n contract af te sluiten. De schade die je door jouw fout aan iemand kan veroorzaken, kan namelijk bijzonder groot zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan het geval dat iemand ten gevolge van jouw fout gewond raakt en mogelijks (deels) blijvend arbeidsongeschikt is. De schade kan dan in de duizenden of zelfs honderdduizenden euro's lopen. Als je die zelf moet ophoesten, kan dat wel eens een onoverkomelijk probleem vormen.

Voor de prijs hoef je het overigens niet te laten. Hoewel de te betalen premie kan verschillen van maatschappij tot maatschappij en mede afhankelijk is van of je een gezin hebt dan wel alleenstaande bent, mag je rekenen op een kost van een kleine 100 euro op jaarbasis. Dat is dus heel wat minder dan wat je bijvoorbeeld betaalt voor de verzekering van je auto.

Ben je nog verzekerd door de verzekering van je ouders?

Het is niet omdat je gaat werken en niet meer ten laste van je ouders bent, dat je niet meer gedekt bent door de familiale verzekering die ze afsloten. Zolang je bij je ouders inwoont, blijf je gedekt door hun polis en dit zelfs als je bijvoorbeeld 25 jaar of zelfs ouder bent. Je moet dus zolang je bij je ouders inwoont geen eigen polis afsluiten. Zodra je apart gaat wonen, ben je integendeel niet meer gedekt door de polis van je ouders en moet je wel degelijk een eigen familiale verzekering afsluiten als je nog wil verzekerd zijn voor je burgerlijke aansprakelijkheid.

Het feit dat je nog op het adres van je ouders gedomicilieerd bent, is op zich niet voldoende. Je moet ook deelnemen aan en geïntegreerd zijn in het familiale leven. Ben je bijvoorbeeld nog wel gedomicilieerd bij je ouders, maar woon je in realiteit met je vriendin samen op een studio of appartement, dan ben je niet langer gedekt door de polis van je ouders.

Speel open kaart

Als je een verzekering wil afsluiten (het is daarbij om het even over welke verzekering het gaat), dan is het belangrijk open kaart te spelen met je verzekeraar. Verzwijg geen gegevens en lieg niet om op die manier aan een goedkopere verzekering te raken.

Hou je je daar niet aan, riskeer je bij een schadegeval niet verzekerd te zijn of maar een gedeeltelijke tussenkomst van je verzekeraar te krijgen.

Dit artikel verscheen eerder in de GO Startersgids.

Als je door jouw fout schade veroorzaakt aan iemand anders, dan kan je daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Weet dat dit sneller kan gebeuren dan je denkt. Zo kan het bijvoorbeeld volstaan dat je in een winkel iets laat vallen, met je fiets tegen een geparkeerde auto rijdt of dat je hond - door de straat over te steken - een verkeersongeval veroorzaakt. Door een familiale verzekering af te sluiten kan je je tegen zulke schadegevallen verzekeren. Een familiale verzekering dekt je zogenaamde burgerlijke aansprakelijkheid tegenover andere personen. De verzekering komt dus tussen in gevallen waarin je aansprakelijk gesteld wordt voor een feit waardoor schade aan iemand anders wordt veroorzaakt. Ook de personen waarvoor de verzekeringnemer verantwoordelijk is, worden in de verzekering gedekt. De familiale verzekering verzekert materiële, lichamelijke en andere vormen van schade. Hou er rekening mee dat contractuele geschillen waarbij je betrokken raakt in principe niet gedekt zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geval dat je als huurder schade veroorzaakt in het huis dat je huurt of dat je een machine die eigendom is van je buren (verkeerd) gebruikt waardoor er schade aan wordt veroorzaakt. Een familiale verzekering dekt ook geen schade aan je eigen goederen. Zo kan je bijvoorbeeld geen vergoeding vragen van je familiale verzekeraar als je een elektrisch toestel dat je eigendom is, laat vallen waardoor dat stuk is. Je kan zo'n familiale verzekering aangaan bij nagenoeg elke verzekeringsmaatschappij. Vergelijk daarbij de concrete waarborgen die worden aangeboden en de verzekeringspremie die wordt gevraagd. Deze waarborgen en de aangerekende premie kunnen nu eenmaal verschillen van maatschappij tot maatschappij. Hou er ook rekening mee dat er afhankelijk van de polis waarvoor je kiest bijvoorbeeld al dan niet een franchise van toepassing kan zijn. Het is dus belangrijk op zoek te gaan naar de meest geschikte verzekering voor jou (onder andere op het vlak van de waarborgen) tegen de beste prijs. Hoewel vele mensen zo'n verzekering hebben, ben je wettelijk gezien niet verplicht om een familiale verzekering af te sluiten. Het is dus ieders vrije keuze dat te doen of niet. Toch is het aangewezen op dit vlak geen risico te nemen en zo'n contract af te sluiten. De schade die je door jouw fout aan iemand kan veroorzaken, kan namelijk bijzonder groot zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan het geval dat iemand ten gevolge van jouw fout gewond raakt en mogelijks (deels) blijvend arbeidsongeschikt is. De schade kan dan in de duizenden of zelfs honderdduizenden euro's lopen. Als je die zelf moet ophoesten, kan dat wel eens een onoverkomelijk probleem vormen. Voor de prijs hoef je het overigens niet te laten. Hoewel de te betalen premie kan verschillen van maatschappij tot maatschappij en mede afhankelijk is van of je een gezin hebt dan wel alleenstaande bent, mag je rekenen op een kost van een kleine 100 euro op jaarbasis. Dat is dus heel wat minder dan wat je bijvoorbeeld betaalt voor de verzekering van je auto. Het is niet omdat je gaat werken en niet meer ten laste van je ouders bent, dat je niet meer gedekt bent door de familiale verzekering die ze afsloten. Zolang je bij je ouders inwoont, blijf je gedekt door hun polis en dit zelfs als je bijvoorbeeld 25 jaar of zelfs ouder bent. Je moet dus zolang je bij je ouders inwoont geen eigen polis afsluiten. Zodra je apart gaat wonen, ben je integendeel niet meer gedekt door de polis van je ouders en moet je wel degelijk een eigen familiale verzekering afsluiten als je nog wil verzekerd zijn voor je burgerlijke aansprakelijkheid. Het feit dat je nog op het adres van je ouders gedomicilieerd bent, is op zich niet voldoende. Je moet ook deelnemen aan en geïntegreerd zijn in het familiale leven. Ben je bijvoorbeeld nog wel gedomicilieerd bij je ouders, maar woon je in realiteit met je vriendin samen op een studio of appartement, dan ben je niet langer gedekt door de polis van je ouders. Als je een verzekering wil afsluiten (het is daarbij om het even over welke verzekering het gaat), dan is het belangrijk open kaart te spelen met je verzekeraar. Verzwijg geen gegevens en lieg niet om op die manier aan een goedkopere verzekering te raken. Hou je je daar niet aan, riskeer je bij een schadegeval niet verzekerd te zijn of maar een gedeeltelijke tussenkomst van je verzekeraar te krijgen.