Elektrische voertuigen zoals speed pedelecs, elektrische steps en monowheels zijn volgens de wetgever motorrijtuigen. Ze moeten ook zo worden verzekerd. Bij schade aan derden dekt de verzekering beperkte aansprakelijkheid auto (BA auto) de aansprakelijkheid van de gebruiker.
...

Elektrische voertuigen zoals speed pedelecs, elektrische steps en monowheels zijn volgens de wetgever motorrijtuigen. Ze moeten ook zo worden verzekerd. Bij schade aan derden dekt de verzekering beperkte aansprakelijkheid auto (BA auto) de aansprakelijkheid van de gebruiker. Er zijn drie categorieën elektrische fietsen. De fiets met een hulpmotor beschikt over een trapondersteuning en werkt in combinatie met spierkracht. De gemotoriseerde fiets heeft een zwaardere hulpmotor, maar rijdt niet sneller dan 25 kilometer per uur. "Als de bestuurder trapt om een fiets met een hulpmotor vooruit te doen gaan, hoef je geen verplichte verzekering BA auto te hebben", zegt Wauthier Robyns, de woordvoerder van de sectorfederatie Assuralia."Het is wel raadzaam een familiale verzekering af te sluiten, al is dat niet verplicht. Werkt de elektrische motor zonder dat je trapt, dan heb je wel een verzekering BA auto nodig." Dat is het geval met de derde categorie, de speed pedelec of snelle elektrische fiets, waar de trapondersteuning niet stopt bij 25 kilometer per uur. Door mee te trappen kan de gebruiker tot 45 kilometer halen. Die fietsen vallen in de categorie van de motorrijtuigen, zoals brom- of motorfietsen. "Tot de wettelijk verplichte verzekering behoort niet de schade aan het voertuig, de pechverhelping langs de weg, of diefstal of letsels aan de bestuurder als hij aansprakelijk was", voegt Robyns eraan toe. Hoe zit het dan met de elektrische step, de segway of de monowheel? Omdat er geen trapondersteuning is, moet je normaal een verzekering BA auto afsluiten. Ook fietsen met een garageknop, die helpt de fiets een helling op te rijden, hebben voorlopig zo'n verzekering nodig.Maar de overheid werkt aan een aanpassing van die reglementering. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) diende een voorstel in, zodat voor die laatste categorie voertuigen een familiale verzekering voldoende is. Hij wil voorkomen dat mensen afhaken om een elektrische fiets of fiets met een garageknop aan te schaffen. De maatregel moet nog in werking treden. Voor de elektrische wagens zijn er verschillende soorten autoverzekeringen. De bekendste is de verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Volgens Wauthier Robyns is de premie voor elektrische wagens niet hoger. "Verzekeraars kijken naar de schade die het voertuig kan aanrichten. Daarbij houden ze rekening met de frequentie en de ernst van de ongevallen. Om het risico te bepalen, houden ze rekening met de kenmerken van de gebruiker en de auto.Maar ik geloof niet dat er een overtuigend bewijs is dat de schadelast die elektrische voertuigen veroorzaken radicaal anders is dan je kunt verwachten van auto's met een benzine-, een diesel- of een lpg-motor. Het kan natuurlijk gebeuren dat een verzekeraar een voorkeurstarief heeft voor elektrische voertuigen. Maar dat gebeurt dan deels onder invloed van marketingdoeleinden." Bij de omniumverzekering kan er vergeleken met gewone auto's wel een groter verschil zijn. "Dat komt vooral door de manier waarop elektrische voertuigen zijn uitgerust. Je betaalt meer om die wagens te herstellen. Ook de verzekering is duurder. Ze zijn ook duurder, omdat het over kleinere reeksen gaat, " besluit Robyns.