De Caraïben en delen van de oostkust van de Verenigde Staten kampen met een enorme schade als gevolg van orkaan Irma. Waterschade is niet inbegrepen in de Amerikaanse 'homeowner insurance' en wordt enkel gedekt door een extra verzekering. Volstaat in België de gewone brandverzekering voor overstromingen die het gevolg zijn van natuurrampen?

WAUTHIER ROBYNS: "Voor particulieren en kmo's is de verzekering tegen overstromingen in ons land sinds tien jaar een verplicht onderdeel van de brandverzekering. Het is voor hen dus niet nodig daarvoor nog een aparte polis af te sluiten. Voor grote bedrijven geldt dat niet: zij moeten zelf beslissen of ze zich tegen overstromingen indekken. Wie onlangs in overstromingsgebied is gaan bouwen of dat van plan is, heeft geen afdwingbaar recht op zo'n verzekering."
...