Je hebt drie maand tijd

Je hebt tot 30 september 2015 de tijd om een schadevergoeding te vragen. Je moet daarvoor een dossier indienen bij de gouverneur van de provincie waar de ramp heeft plaatsgevonden. Heb je schade geleden aan goederen in verschillende provincies, dan moet je al je schade aangeven bij één gouverneur. Leed je daarbij ook schade in de provincie waar je woont, dien dan daar je dossier in.

Gebruik de voorgeschreven formulieren

Om een dossier in te dienen moet je de daarvoor bestemde formulieren gebruiken. Je kan die downloaden via deze site. Je moet daarbij minstens twee verschillende formulieren indienen, namelijk een algemeen en een specifiek dat afhankelijk is van welke goederen beschadigd werden.

Deze formulieren moet je in tweevoud invullen. Vergeet alleszins ook je bankrekeningnummer in IBAN-formaat niet te vermelden.

Voeg bewijzen bij

Je moet een heel aantal bijlagen toevoegen (in tweevoud). Je moet ook alle documenten en bewijsstukken van je schade (bijvoorbeeld facturen, akten, boekhoudkundige stukken, foto's, ...) bij de aanvraag steken, dit weerom in twee exemplaren.

Stuur een aangetekende brief

Verstuur de formulieren en hun bijlagen via een aangetekende brief. Op die manier heb je een bewijs van de verzending. Stuur je de aanvraag via een gewone brief, dan is de aanvraag daarom nog niet ongeldig. Er kan wel een bewijsprobleem rijzen.

Je hebt tot 30 september 2015 de tijd om een schadevergoeding te vragen. Je moet daarvoor een dossier indienen bij de gouverneur van de provincie waar de ramp heeft plaatsgevonden. Heb je schade geleden aan goederen in verschillende provincies, dan moet je al je schade aangeven bij één gouverneur. Leed je daarbij ook schade in de provincie waar je woont, dien dan daar je dossier in. Om een dossier in te dienen moet je de daarvoor bestemde formulieren gebruiken. Je kan die downloaden via deze site. Je moet daarbij minstens twee verschillende formulieren indienen, namelijk een algemeen en een specifiek dat afhankelijk is van welke goederen beschadigd werden. Deze formulieren moet je in tweevoud invullen. Vergeet alleszins ook je bankrekeningnummer in IBAN-formaat niet te vermelden.Je moet een heel aantal bijlagen toevoegen (in tweevoud). Je moet ook alle documenten en bewijsstukken van je schade (bijvoorbeeld facturen, akten, boekhoudkundige stukken, foto's, ...) bij de aanvraag steken, dit weerom in twee exemplaren. Verstuur de formulieren en hun bijlagen via een aangetekende brief. Op die manier heb je een bewijs van de verzending. Stuur je de aanvraag via een gewone brief, dan is de aanvraag daarom nog niet ongeldig. Er kan wel een bewijsprobleem rijzen.