Verzekeraars merken dat vooral kmo's minder bereid zijn nieuwe groepsverzekeringen af te sluiten. De verkoop van nieuwe groepsverzekeringen vertraagt fors en ligt bij sommige verzekeraars zelfs helemaal plat. Dat schrijft De Tijd op basis van een rondvraag bij verschillende verzekeraars.

"Nieuwe groepsverzekeringen worden nauwelijks nog verkocht. Ze worden niet gepusht door de verzekeraars, die er weinig appetijt voor hebben. Tegelijk worden werkgevers zich almaar meer bewust van de risico's", zegt Philip Alliet, de CEO van verzekeringsmakelaar Aon België-Luxemburg aan de krant.

Volgens kmo-organisatie Unizo doen bedrijven er goed aan de invoering van nieuwe pensioenplannen uit te stellen. "Een bedrijf dat nu een plan invoert, is niet goed geïnformeerd en haalt zich grote risico's op de hals", klinkt het.

Wettelijke rendementen zijn onhoudbaar

"De wettelijke rendementen zijn onhoudbaar geworden", zeggen de verzekeraars. Tot nu toe staat in de wet dat de stortingen van de werkgever gemiddeld 3,25 procent per jaar moeten opbrengen. Voor de stortingen van de werknemer is dat zelfs 3,75 procent. Als de verzekeraar die rendementen niet kan uitbetalen, moet de werkgever de tekorten bijschieten. En daar knelt het schoentje.

In een persbericht in februari liet de sectorfederatie Assuralia weten dat de verzekeraars pleiten voor een variabel minimumrendement. Ze suggereren daarvoor een link met tienjarig Belgisch staatspapier.

In een interview met Trends zei Philippe Colle, de voorzitter van Assuralia: "Er is een Europese richtlijn die stelt dat verzekeraars slechts 60 procent van het rendement op overheidsobligaties mogen garanderen als rendement op levensverzekeringen. Europa specifieert niet welk staatspapier, maar we kunnen daarbij geen rekening houden met hoogrentend staatspapier uit onveilige landen."

De sociale partners onderhandelen in de Nationale Arbeidsraad over een soepeler rendementsberekening, maar tot nu toe is er nog geen oplossing uit de bus gekomen.

Verzekeraars merken dat vooral kmo's minder bereid zijn nieuwe groepsverzekeringen af te sluiten. De verkoop van nieuwe groepsverzekeringen vertraagt fors en ligt bij sommige verzekeraars zelfs helemaal plat. Dat schrijft De Tijd op basis van een rondvraag bij verschillende verzekeraars."Nieuwe groepsverzekeringen worden nauwelijks nog verkocht. Ze worden niet gepusht door de verzekeraars, die er weinig appetijt voor hebben. Tegelijk worden werkgevers zich almaar meer bewust van de risico's", zegt Philip Alliet, de CEO van verzekeringsmakelaar Aon België-Luxemburg aan de krant. Volgens kmo-organisatie Unizo doen bedrijven er goed aan de invoering van nieuwe pensioenplannen uit te stellen. "Een bedrijf dat nu een plan invoert, is niet goed geïnformeerd en haalt zich grote risico's op de hals", klinkt het. "De wettelijke rendementen zijn onhoudbaar geworden", zeggen de verzekeraars. Tot nu toe staat in de wet dat de stortingen van de werkgever gemiddeld 3,25 procent per jaar moeten opbrengen. Voor de stortingen van de werknemer is dat zelfs 3,75 procent. Als de verzekeraar die rendementen niet kan uitbetalen, moet de werkgever de tekorten bijschieten. En daar knelt het schoentje.In een persbericht in februari liet de sectorfederatie Assuralia weten dat de verzekeraars pleiten voor een variabel minimumrendement. Ze suggereren daarvoor een link met tienjarig Belgisch staatspapier. In een interview met Trends zei Philippe Colle, de voorzitter van Assuralia: "Er is een Europese richtlijn die stelt dat verzekeraars slechts 60 procent van het rendement op overheidsobligaties mogen garanderen als rendement op levensverzekeringen. Europa specifieert niet welk staatspapier, maar we kunnen daarbij geen rekening houden met hoogrentend staatspapier uit onveilige landen."De sociale partners onderhandelen in de Nationale Arbeidsraad over een soepeler rendementsberekening, maar tot nu toe is er nog geen oplossing uit de bus gekomen.