De FSMA lanceerde eind vorig jaar al een eerste antimatiefilm om tussenpersonen te helpen om mogelijke witwaspraktijken te herkennen. Daar komen nu vijf nieuwe animatiefilms bij, die telkens een bepaald aspect van de antiwitwaswetgeving belichten waarrond de FSMA bij haar controles tekortkomingen heeft vastgesteld.

De nieuwe films worden de komende weken geleidelijk online geplaatst en kunnen bekeken worden via de website van de FSMA. De vido's zullen ook verspreid worden via de sociale media.

De FSMA lanceerde eind vorig jaar al een eerste antimatiefilm om tussenpersonen te helpen om mogelijke witwaspraktijken te herkennen. Daar komen nu vijf nieuwe animatiefilms bij, die telkens een bepaald aspect van de antiwitwaswetgeving belichten waarrond de FSMA bij haar controles tekortkomingen heeft vastgesteld.De nieuwe films worden de komende weken geleidelijk online geplaatst en kunnen bekeken worden via de website van de FSMA. De vido's zullen ook verspreid worden via de sociale media.