'De verzekeraar die zijn winst met u deelt!' is al twintig jaar de succesvolle baseline van de Federale Verzekering. Die wordt vanaf nu begeleid door een nieuwe reclameslogan: 'Voor iedereen met plannen in het leven'. Op die manier wil de verzekeringsmaatschappij een nieuw cliënteel van bedrijven, zelfstandigen, ondernemers en particulieren aanboren.
...

'De verzekeraar die zijn winst met u deelt!' is al twintig jaar de succesvolle baseline van de Federale Verzekering. Die wordt vanaf nu begeleid door een nieuwe reclameslogan: 'Voor iedereen met plannen in het leven'. Op die manier wil de verzekeringsmaatschappij een nieuw cliënteel van bedrijven, zelfstandigen, ondernemers en particulieren aanboren. "We stellen ons model niet ter discussie", zegt CEO Tom Meeus. "We blijven een onderlinge verzekeraar, die werkt in het belang van zijn klanten-coöperanten, zonder druk van externe aandeelhouders. Dat weerspiegelt zich in de winst die we aan onze klanten uitkeren onder de vorm van winstdeelnames bij levensverzekeringen en premieteruggaves voor schadeverkeringen. Daaraan verandert niets." Federale Verzekering maakt voldoende winst om de solvabiliteitsvereisten te respecteren, de nodige investeringen te doen, en een deel terug te geven aan de klanten. Meeus geeft wel toe dat dit laatste deel kleiner is dan in het verleden. In 2015 keerde Federale Verzekering nog 40 procent van zijn winst uit, de voorbije jaren is dat gezakt tot 20 à 25 procent. "We hebben de voorbije jaren inderdaad meer geld opzijgezet om het kapitaal te versterken", zegt Meeus. "Als groep halen we een solvabiliteitsratio van meer dan 180 procent. Wij zijn daar behoorlijk conservatief in omdat we als zelfstandige maatschappij willen voortdoen. Bovendien zijn we de voorbije jaren snel gegroeid, waardoor de kapitaalbuffers mee moesten groeien." Over de voorbije vijf jaar stegen de premie-inkomsten (de omzet van een verzekeraar, nvdr) van Federale Verzekering gemiddeld met 10 procent per jaar. Dat is een pak sneller dan het gemiddelde in de sector. Eind 2019 bedroeg de omzet 486 miljoen euro (+14% tegenover 2018). Inclusief de in oktober 2018 overgenomen Antwerpse schadeverzekeraar Optimco kwam de groep aan een omzet van 528 miljoen euro. De winst bedroeg ongeveer 50 miljoen euro, en het is de bedoeling daarvan 13 miljoen terug te laten vloeien naar de klanten-coöperanten onder de vorm van winstdeelnames en teruggaves van premies. "Je kunt je afvragen waarom een onderlinge verzekeraar überhaupt moet groeien", zegt Meeus. "Het is logisch dat de focus in eerste instantie op de bestaande klanten ligt, want dat zijn ook de aandeelhouders. De marktomstandigheden verplichten ons echter te groeien. De lage rente zorgt ervoor dat de beleggingsinkomsten dalen, terwijl de kosten voor compliance en regelgeving, IT en digitalisering jaar na jaar toenemen. Daarom moeten de premie-inkomsten omhoog." Twee derde van de premie-inkomsten van Federale Verzekering komen van bedrijven, een derde van particulieren. Omdat de externe omstandigheden niet snel zullen wijzigen, en Federale Verzekering dus idealiter in hetzelfde tempo blijft groeien, moet de verzekeraar in beide segmenten nieuwe klanten aantrekken."We hebben de voorbije jaren onze bedrijvenportefeuille uitgebreid", zegt chief commercial officer Jean-Marie Bollen. De historische wortels van Federale Verzekering liggen in de bouwsector. De verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering in de bouw genereerde in 2019 extra inkomsten. Maar de verzekeraar kreeg ook voet aan de grond in de onderhouds- en uitzendsector. En sinds kort richt Federale Verzekering het vizier op de sociale en de openbare sector. "We hebben daar al enkele opdrachten binnengehaald (UZ Brussel in Jette en het OCMW van Sint-Gillis, nvdr), en er is nog erg veel potentieel", vindt Bollen. "Onze ervaring met arbeidsongevallen biedt een toegevoegde waarde, en onze coöperatieve waarden spreken deze nieuwe klantengroepen aan. We zijn een 100 procent Belgische verzekeraar die autonoom en snel kan beslissen. We werken met eigen kantoren en een servicenetwerk dat lokaal ingebed is en zeer klantgericht functioneert." In de markt voor particulieren zat de groei vooral in tak21-levensverzekeringen, die een gegarandeerd rendement bieden. Meeus: "Sinds 2013 zijn de inkomsten uit individuele levensverzekeringen meer dan verdubbeld. Vorig jaar realiseerden we 23 procent groei. Dat komt omdat een aantal verzekeraars zich uit die markt terugtrok. En het rendement op het spaarboekje is zo laag dat de klanten naar dit product terugkeren. Dankzij de winstdeelnames kunnen wij rendementen van 1,8 of 1,9 procent bieden. Tezelfdertijd beperken wij de looptijd van de garanties zodat de risico's voor ons beperkt blijven." Eind vorig jaar lanceerde Federale Verzekering een tak44-product (Vita Flex 44), waar Meeus veel van verwacht: "Omdat de klant daarmee een tak21- en een tak23-levensverzekering (waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds, nvdr) kan combineren. Zo'n product biedt een ideale combinatie van veiligheid en potentieel rendement, een grote flexibiliteit, en is nieuw in ons aanbod." De verzekeraar heeft ook oog voor de aantrekkelijkheid van e-commerce bij particuliere klanten. Meeus: "Onze klanten kunnen al heel lang hun polis online raadplegen. Ook de aangifte van claims en het schadebeheer voor bedrijfsklanten gebeuren volledig digitaal. We bekijken ook de mogelijkheid om online rechtstreeks verzekeringen te verkopen aan particulieren. Maar die markt ontwikkelt zich in België niet zo snel als in andere landen. We zullen zien, misschien starten we dit jaar met digitale verkoop."